UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Simen Andreas Jensen jobbet som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom Manpower. I september 2015 begynte han som rådgiver hos Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

  • Bachelor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim og University of California, Berkeley. Master i statsvitenskap ved Det sammfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Simen Andreas Jensen

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Da jeg valgte studiet hadde jeg ingen klar plan over hva jeg skulle jobbe med. Det jeg derimot var sikker på var at jeg var interessert i politikk. Etter hvert oppdaget jeg at studiet var mer enn først forventet. Det er et spennende og dynamisk fagfelt med stor bredde og mye mulighet for å spesialisere seg slik man vil. Mitt fokus i studieløpet ble gradvis rettet mot internasjonal politikk, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Temaet for min masteroppgave var reformprosesser i NATO med fokus på Smart Defense. Jeg trives i utfordrende situasjoner der jeg må kommunisere et budskap, argumentere og analysere. Etter fem år med studier og med en mastergrad i statsvitenskap, har jeg tilegnet meg en verdifull arbeidsmetodikk og en måte å tenke på som er nyttig i en arbeidssituasjon.

MIN JOBB

Som rådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hadde jeg svært varierte arbeidsoppgaver. Ett av prosjektene var å etablere en e-læringsplattform. Det innebar koordinering av oppgaver mellom ulike etater, informasjonsbehandling, kommunikasjonsarbeid og andre oppgaver. Arbeidsoppgavene og fagfeltet var ikke direkte relatert til det jeg har jobbet med i studietiden, men måten å jobbe på, det å argumentere og det å få kommunisert et budskap, var veldig viktig for å kunne gjøre en god jonn i IMDi. Samtidig har bredden og variasjonene i oppgavene, kombinert med kunnskapsrike kolleger, gitt meg mye verdifull erfaring som jeg har tatt med meg videre.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Med en samfunnsvitenskapelig mastergrad vil man oppleve enorm konkurranse om jobbene. Her gir Manpower deg en komparativ fordel. De gir deg en mulighet til å finne en jobb som passer dine kvalifikasjoner og interesser, i tillegg til at man har en egen konsulent som gir deg veiledning og kontinuerlig oppfølging. Dette har vært veldig nyttig for meg for å selv bli klar over hva jeg ønsker å gjøre videre, og kommunisere dette slik at Manpower kan bistå meg i å få den stillingen som passer best for meg. Der statsvitenskapen bidro med de verktøyene jeg trenger i en arbeidssituasjon, jobber Manpower for å sikre mine interesser og hjelpe meg å utvikle min karriere.

MANPOWERS KOMMENTAR

Vi møtte Simen på Karrieresenteret etter at han hadde levert masteroppgaven sin. Simen var åpen for mange ulike type jobber og kunne vise til erfaring som journalist. Skriveferdighetene som han hadde opparbeidet seg i journalistjobben gjorde at han utmerket seg som en svært aktuell kandidat for Rådgiverstillingen i IMDi, nettopp fordi jobben innbefatter kommunikasjonsarbeid og informasjonsformidling. Simens har et blidt vesen og gode referanser. Førsteinntrykket av Simen var at han var fleksibel og lærevillig, noe som ble et godt utgangspunkt for videre samarbeid.

 


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]