UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Peder Skoglund har blant annet jobbet som kundeveileder og saksbehandler hos Vinmonopolet.

  • Bachelor i kultur og samfunnsfag, studieprogram kriminologi og mastergrad i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, UiO

Peder Skoglund

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Etter ni år i musikkbransjen, og som pappa til to, føltes tiden moden for å få formalisert en høyere utdanning. Studiet innen kriminologi ble et naturlig førstevalg, dels fordi jeg finner et fremtidig yrke innen kriminalitetsforebyggende virksomhet særlig motiverende, og dels fordi jeg underveis også ønsket en meningsfull studiehverdag. Kriminologien fyller etter mitt skjønn begge disse kriteriene, der den som akademisk disiplin har en tydelig normativ tilleggsdimensjon i sitt mål om å bevege verden til det bedre. Litt svulstig sagt, leses pensum derfor like godt med hjertet, som med hjernen. Nylig avrundet jeg arbeidet med avhandlingen «Ekstremismens argumentasjon» - en studie i radikalisering og hatefulle ytringer på internett. Masteroppgaven avslutter et utdanningsløp, som ved siden av kriminologisk teori, også i utstrakt grad har gitt meg muligheten til fordypning i kultur- og diskursforståelser i et globaliseringsperspektiv. Transnasjonale bevegelser og dilemmaer rundt kontroll og risiko, er i så måte sentrale temaer – sikkerhet, forebygging og menneskeverd inkludert.

MIN JOBB I DAG

Da jeg under studiene manglet sommerjobb, kontaktet jeg Manpower for en samtale. Dagen etter hadde jeg tilbud om tre ulike sommer- og deltidsstillinger innen lager og logistikk. Mot slutten av studiene, og etter å ha fått erfare Manpower som en særdeles pålitelig og solid arbeidsgiver, tok jeg igjen kontakt for et mulig fulltidsengasjement.

Jeg har per i dag mitt daglige virke hos Vinmonopolet, der jeg i tillegg til vedlikehold av Vinmonopolets omfattende portefølje av bedriftskunder, også har ansvar for enklere saksbehandling ved kredittsøknader og avstemming av konti. Selv om disse oppgavene i første øyekast ikke synes å ha direkte relevans med hensyn til å være en nyutdannet kriminolog, verdsetter Vinmonopolet sine vikarer høyt, og jeg opplever å bli tildelt ansvar og krevende arbeidsoppgaver. Oppgaver der andre akademiske evner, så som nøyaktighet, besluttsomhet og et godt analytisk blikk, anerkjennes som nødvendige.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Manpower er en særdeles profesjonell- og moderne vikarformidler, som fleksibelt matcher min kompetanse med attraktive oppdrag hos seriøse oppdragsgivere. Der overgangen mellom studier og arbeidsliv ofte omtales som utfordrende, fremstår Manpower som arbeidsgiveren som omsetter utfordringer til muligheter. Manpower har for mitt vedkommende effektivt vasket ut skillet mellom tilstanden som arbeidssøkende student, og deltakelsen som aktiv arbeidstaker. Som medarbeider hos Manpower blir jeg ivaretatt, både som kollega og som ressurs.

MANPOWERS KOMMENTAR

Peder har gjennom flere år hatt en relasjon til Manpower gjennom både deltids- og fulltidsjobber. Han fikk meget gode tilbakemeldinger av våre kunder og konsulenten som fulgte han underveis i arbeidsforløpet. Peder har også jobbet ved Karrieresenteret hvor han får svært gode referanser. Da Peder nærmet seg slutten på sin utdannelse og igjen tok kontakt med oss ville vi gjerne hjelpe han med å bygge mer relevant arbeidserfaring. Peder har den siste tiden jobbet hos Vinmonopolet hvor han har fått bruk for sine analytiske evner, sin positive innstilling og sitt systematiske arbeidssett.


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]