UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Enja Sæthren jobbet som presseklipper i Utenriksdepartementet

  • Bachelor i internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Enja Sæthren

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Bakgrunnen for mitt studievalg er et sterkt politisk engasjement innenfor nasjonal og internasjonal politikk. Valget stod mellom statsvitenskap og Inter. Jeg valgte Inter fordi jeg mener det tverrfaglige perspektivet på ulike temaer er verdifullt. I en stadig mer integrert samfunnsorden og en verden som blir mindre og mindre, der ulike felt kobles sammen på nye måter, tror jeg det er viktig å ha kjennskap til både folkerett, økonomi og historie - i tillegg til de statsvitenskapelige modellene. Jeg ønsket meg en jobb der jeg kunne få mulighet til å anvende kunnskapen fra studiet mitt i praksis. For å opprettholde motivasjonen gjennom et helt studieløp, tror jeg det er svært sentralt å se at det du lærer om har faktisk relevans.

MIN JOBB

Via Manpower jobbet jeg som Presseklipper i Utenriksdepartementet. Det vil si at jeg laget et nyhetsbilde, som hver morgen ble sendt ut til alle ansatte i Utenriksdepartementet og til norske ambassader i hele verden. Nyhetsbildet bestod av internasjonale nyheter fra lokal, nasjonal og internasjonal presse. På kveldene forberedte jeg etere til morgendagens presseklipp. Etervakten gikk ut på å skrive sammendrag av de viktigste internasjonale nyhetene slik de ble fremstilt i radio- og tv-sendinger. I tillegg skulle alle uttalelser fra utenriksministeren eller andre ansatte i Utenriksdepartementet transkriberes.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Manpower har gitt meg akkurat det jeg drømte om. Jeg har fått forsterket overbevisningen min om viktigheten av kunnskap om internasjonale relasjoner, i kraft av at jeg hver morgen møter utenrikspolitiske nyheter med stor betydning - også for oss her i ”lille Norge”.

Videre er det en uvurderlig trygghet og styrke å ha Manpower i ryggen når man skal ut i det noe kaotiske universet av jobbmuligheter. Det er til stor hjelp – ikke bare for å finne hvilken vei man vil gå, men også i søknadsprosessen og i oppfølgingen når man omsider har fått drømmejobben.

MANPOWERS KOMMENTAR

Vi kom i kontakt Enja på Karrieresenteret der hun fortalte at hun var interessert i en deltidsjobb. Hun kunne vise til en CV med samfunnsengasjement og erfaring. Vi kom i snakk om rollen som presseklipper hos UD, og Enja mente dette kunne være en super jobb for henne å kombinere med studier. Det tok imidlertid en stund før UD skulle ha en presseklipper, men når behov meldte seg var Enja en selvskreven kandidat. Enja er en positiv og energisk kandidat og en god Manpowerambassadør


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]