UTDANNELSE + MANPOWER = JOBB

Eirik Andreas Brevik jobbet som timelærer/guide (deltid) på Forsvarsmuseet gjennom Manpower.

  • Bachelor i historie og kultur ved Det Humanistiske fakultet, UiO og University of Sydnes og pågående Master i historie ved UiO

Eirik Andreas Brevik

BAKGRUNNEN FOR MITT STUDIEVALG

Jeg valgte å begynne å studere historie siden faget alltid har interessert meg. Jeg mener det er et svært viktig og samfunnsnyttig emne. Historieforståelse er etter min mening nøkkelen til å forstå prosesser som skjer i dagens samfunn og er helt essensielt for å kunne unngå feilsteg som tidligere har blitt gjort. Å formidle historie og det å kunne bidra til å gi mennesker nye perspektiver og utvide deres forståelseshorisont, er et virke jeg setter svært høyt.

Av den grunn valgte jeg også å fordype meg i et masterstudium i historie for å kunne kvalifisere meg til å utøve denne praksisen på et akademisk nivå. Jeg håper å kunne fortsette med historieformidling i en eller annen form også etter endte studier.

MIN JOBB 

Jeg jobbet på Forsvarsmuseet som er en formidler av forsvarets arv og historie. Stillingen som "timelærer" innebar at jeg guidet grupper med skoleelever eller andre interesserte rundt i museets utstillinger. Under omvisningene formidlet jeg historien knyttet opp til de seks forskjellige utstillingene. Omvisningen ga meg en unik mulighet til å undervise i helt spesielle omstendigheter, hvor jeg kunne forklare hendelser rent teoretisk og vise elevene gjenstander som faktisk har vært i bruk ved historiske begivenheter.

Forsvarsmuseet tilbyr en helt unik ramme innen historieformidling og jeg fikk anledning til å være timelærer for alt fra skoleelever til NATO-personale.

HVA ER BRA VED Å JOBBE VIA MANPOWER?

Det er svært praktisk å jobbe gjennom Manpower, siden de er flinke til å matche arbeidsgiver og arbeidstaker. Forholdet mellom meg som arbeidstaker og Manpower er svært ukomplisert og lar meg konsentrere meg om arbeidsoppgavene. I tillegg er Manpower en glimrende ressurs hva angår videre arbeidsjakt etter endt studium, da de har en stor katalog med arbeidsgivere og kjenner meg og mine arbeidsevner godt.

MANPOWERS KOMMENTAR

Eirik er historieinteressert og har gode kommunikasjonsevner, dette var nøyaktig det Forsvarsmuseet så etter i sin nye timelærer. Han har tidligere blant annet jobbet med kundebehandling og som lærerassistent. Referansene hans var gode og trakk spesielt frem hans lojalitet, imøtekommenhet og at han tar initiativ.

 


Kontakt:
Ina Hjetland, Recruitment Manager
[email protected]