Sales Trainee-program

Om ManpowerGroup Sales Trainee-program

• Program for spesialisering innen salg utarbeidet av Right Management AS,verdens ledende Talent Management selskap.

• Deltakere i programmet velges ut via diverse opptaksprøver og tester.

• Utarbeidelse av karriereplan i samarbeid med egen coach.

• Tett oppfølging og faglige samlinger og seminarer gjennom hele programmet.

• Opplæring og trening på ulike salgssituasjoner og kunder.

• Varighet 12 – 18 mnd. (avhengig av tidligere bakgrunn og salgserfaring)

• Avsluttes med eksamen og vitnemål.

 

Som deltaker vil du i løpet av en 12-18 mnd periode bli loset gjennom et omfattende program, tett fulgt av en egen coach. Programmet er modulbasert, med månedlige samlinger og treninger. Du vil møte forskjellige kunder og få trening fra ulike salgssituasjoner. Alt dette skjer med jevnlig oppfølging og veiledning. 

Lengden på programmet avhenger av hvilken bakgrunn og erfaring du har fra tidligere salgsarbeid.

Det viktigste kriteriet for å bli tatt opp til programmet er at du har en unik interesse for salg og et ønske om å spesialisere deg i faget.

Du vil være fast knyttet til ManpowerGroup Solutions hele perioden, og motta en fast månedslønn i tillegg til provisjon. Din coach vil sammen med deg sette opp en karriereplan som jevnlig vil bli avstemt og justert. Planen vil være basert på din erfaring, din faglige bakgrunn samt dine testresultater. All oppfølging og veiledning skjer på dagtid, enten på våre kontorer eller ute hos kunden. Modulene i programmet inneholder både felles seminarer og individuelle samtaler. Underveis vil vi også arrangere flere møter med ulike kunder som kan være aktuelle arbeidsgivere for fremtiden.