Slik lykkes du med jobbjakten

Her gir vi deg tips til hvordan du kaprer drømmejobben, samt hvilke feller du bør unngå!

CV

Hold CV-en din oppdatert. CV-en din bør, på kortest mulig tid, fange oppmerksomheten og interessen til en potensiell arbeidsgiver. List den mest relevante erfaringen din øverst. Språket bør være kort, konsist og profesjonelt.

Søknad

Mens CV-en skal gi generell informasjon skal jobbsøknaden ha et mer personlig preg. Den skal gi et bilde av hvem du er, hvilke styrker og erfaringer som skiller deg fra andre søkere og gi en dypere forståelse for informasjonen som fremgår av CV-en din. Skriv engasjerende og underbygg påstandene dine med eksempler.

Slurvefeil eller feilstavelser oppleves forstyrrende, og kan ødelegge inntrykket av godt innhold. Ta deg derfor alltid tid til å lese korrektur, av både CV og søknad, så ikke småfeil ødelegger helhetsinntrykket.

Intervjuet

Det mest krevende med en jobbjakt er å få innpass til intervjurundene. Blir du invitert til intervju betyr det at du har kvalifikasjonene som kreves. Personlig egenhet og unike ferdigheter er derfor viktig å vise frem, fordi du konkurrerer med andre kvalifiserte kandidater. Hvorfor bør de velge nettopp deg?

Beregne god tid. Å komme for sent sender uheldige signaler om at intervjuet ikke er en så viktig prioritering for deg som det bør være.

Still forberedt. Noen spørsmål er gjengangere i de fleste intervjuer. Forbereder du svarene dine blir det lettere å imponere under press. Svarer du godt for deg, viser du samtidig at du er god til å kommunisere og tar arbeidsgiveren på alvor.

Kle deg passende. Valg av antrekk er viktig for førsteinntrykket. Er du usikker på gjeldende kleskode i bedriften? Kle deg heller litt for pent til intervjuet enn å ta sjansen på et mer uformelt antrekk.

Vær utholdende

Bak tilrettelagte CV-er og søknader ligger en betydelig arbeidsmengde. Har du lagt ned mye innsats kan avslag være ekstra tøffe å akseptere. Det er likevel viktig å være utholdende nok til at nederlagene ikke går utover innsatsen du legger ned når du skal søke på nye stillinger.

Vær også selektiv med tanke på hvilke jobber du søker på. Forstå dine egne kvalifikasjoner og begrensninger, slik at stillingene du bruker tid på å søke på er stillinger du faktisk har gode muligheter for å kunne få.

Prioriter nettverking

Et høyt antall ledige stillinger lyses ikke ut. Dermed kan nettverk være avgjørende for hvilke muligheter du får høre om. Bruk kontaktnettet ditt aktivt, og informer om at du er på jobbjakt.

Bruk sosiale medier riktig

Alt som ligger ute om deg på nettet en også synlig for potensielle arbeidsgivere. Vær oppmerksom på inntrykket dine sosiale medie-profiler etterlater. I tillegg til å være selektiv med hva du legger ut og deler bør du også sørge for å fremstå autentisk.

 Stadig flere arbeidsgivere gjør Google-søk av aktuelle kandidater. Å gjøre et godt inntrykk i sosiale medier vil sjelden alene være avgjørende for om du får drømmejobben, men kan være utslagsgivende for om du får muligheten til å presentere deg i et intervju.