Mangler du relevant jobberfaring?

Flere ledige stillinger krever relevant jobberfaring. Er du nyutdannet og mangler nettopp det, er dette ofte en vanskelig barriere. Lær deg hvordan du overkommer erfaringskravet.

Når en arbeidsgiver vurderer om du er en aktuell kandidat for en stiller er særlig to aspekter av interesse; jobberfaringen og potensialet ditt. Jo mindre erfaring og resultater du har å vise til, jo viktigere er oppfattelsen av din potensielle verdi. Derfor er holdning, entusiasme, arbeidsmoral, kommunikasjonsferdigheter, nysgjerrighet og lærevillighet ord du bør merke deg.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi mennesker ønsker gjerne å presentere oss selv slik at andre skal oppfatte oss på en bestemt måte. For å overkomme kravet til relevant erfaring, er inntrykksstyring et verdifullt hjelpemiddel. Er du bevisst på hvilke egenskaper som er ettertraktet hos en arbeidsgiver vil du i større grad kunne sørge for å signalisere at du er innehaver av disse, selv om du ikke har spesifikke resultater å vise til.

Relevant utdannelse

I dagens samfunn tar stadig flere høyere og lengre utdannelser. En av de enkleste måtene å sørge for at du stiller på lik linje med andre kandidater, er å fullføre en relevant utdanning. Hvor mange år du studerer er mindre viktig, for mange arbeidsgivere er erfaring utenom skolebenken i tillegg mer interessant enn antall studiepoeng.

Kreativitet og originalitet

Enten du får mulighet til å løse caseoppgaver i forbindelse med søknadsprosessen, eller det gjelder utforming av søknad og CV; kreativitet og originalitet gjør det lettere å imponere.

Er det du leverer inn litt annerledes vil arbeidsgiver både huske deg bedre og finne deg mer interessant. Det er likevel viktig å levere arbeid av forventet kvalitet, slik at originaliteten ikke oppleves støyende eller som et tegn på at du er uerfaren. Overraskende og nytenkende løsninger blir lagt merke til.

Vis velvilje

Du mangler relevant erfaring. Det er derfor ingen åpenbar grunn til at en arbeidsgiver bør velge deg fremfor noen andre. Er du nyutdannet, og mangler relevant erfaring, er det spesielt viktig at du oppfører deg deretter. Understrek at du er klar over at du er heldig om du får jobben, og ikke har betenkeligheter med å skulle utføre visse arbeidsoppdrag.

Tid er verdifullt

Er du nyutdannet er tiden din blant de mest verdifulle ressursene du kan tilby. Er du villig til å investere tid hos arbeidsgiver, vil du også trenge en kortere periode før du blir selvgående og trygg. Samtidig gir ekstrainnsatsen deg en mulighet til å vise ferdigheter og evner. For mange arbeidsgivere er det viktig å vite at du fungerer godt sosialt, og er villig til å bidra, og tid kan derfor være et viktig incentiv for å ansette nettopp deg.

Overførbar kunnskap

Enten det er tidligere jobberfaring eller annen type erfaring, prøv å tenke over hvordan erfaringen din kan bygge deg opp som en relevant kandidat til stillingen du søker på. Klarer du å relatere erfaringene dine til kvalifikasjonene arbeidsgiver etterspør, styrker du sjansen for å bli vurdert som rett kandidat.

Motivasjon

Felles for ovennevnte kriterier, er viktigheten av ståpåvilje, personlig motivasjon og egenhet. Oftest vil det være flere kandidater uten relevant erfaring og da vil andre faktorer, som lærevillighet og motivasjon, spille en avgjørende rolle.

 Uavhengig av om deltidsjobber og verv du har under studietiden er relevante for utdannelsen din og senere yrkesretning; sørg for å knytte gode relasjoner også her, og gjør ditt beste. I konkurransen med andre kandidater kan en god attest være avgjørende når det endelige valget tas.