Unngå karrieretabbene

På jobbjakt? Her en noen viktige tips til hvordan du lykkes:

Digital profil

Informasjonen som finnes om deg på internett påvirker din personlige merkevare. En sterk digital profil kan fremme karrieren din, mens et dårlig inntrykk kan ha tilsvarende skadende effekt.  

Sørg for at den tilgjengelige informasjonen om deg er fordelaktig. Ved å ha et bevisst til typen innhold og bilder du deler på ulike sosiale profiler, samt hvilke debatter og saker du engasjerer deg i på nettet, har du kontroll på ditt digitale fotavtrykk.

Nettverk

For å få informasjon om de ulike jobbmulighetene som er tilgjengelige er det viktig at du ta i bruk nettverket ditt. Å fortelle venner og bekjente at du er på jobbjakt kan være avgjørende. Svært mange jobber lyses ikke ut, men besettes via arbeidsgivernes egne nettverk. Å kjenne rett person kan derfor være avgjørende for hvilke muligheter du får.

Samfunnsengasjement

Hold deg oppdatert på viktige nyheter og trender, både innenfor din bransje og i samfunnet for øvrig. Enten det er for å imponere under et intervju eller på din nåværende arbeidsplass er det en viktig styrke at du holder deg oppdatert.

Sosialt engasjement

Å oppnå suksess i arbeidslivet avhenger av mer enn bare arbeidsinnsats. Å droppe sosiale arrangementer med jobber er med andre ord en dårlig ide. At man bidrar til det sosiale miljøet verdsettes høyt av de aller fleste arbeidsgivere. I tillegg til resultatene dine vil ofte sosialt engasjement ha betydning for karriereprogresjonen din.

Innstilling

Det er lov å ha en dårlig dag, men dette bør i minst mulig grad påvirke dagen til kollegene dine. Merker du et fallende engasjement bør du enten skifte jobb eller forsøke å endre innstillingen din.

Utvikling

Ved å utvikle deg og sørge for å hele tiden tilegne deg ny kunnskap og ny ferdigheter signaliserer du at du har høye ambisjoner. Selv om du er fornøyd med jobbsituasjonen din nå kan dette endre seg i fremtiden. Når du er klar for en forandring er det en stor fordel om du har sørget for å holde kompetansen og kunnskapen din oppdatert.

Vær effektiv

Kom tidlig på jobb, og unngå å være den som alltid forlater kontoret så snart normert arbeidstid har passert. Vis at du er engasjert i bedriften ved å investere av tiden din og gjøre en best mulig jobb. Engasjerte medarbeidere anses som de mest verdifulle.

Sosiale medier

Vår siste Work Life-undersøkelse viste at seks av ti nordmenn bruker sosiale medier i arbeidstiden. Over 40 prosent bruker sosiale medier privat i over en halvtime i løpet av arbeidsdagen. Jo flere sosiale medier du er bruker av, jo lettere er det å la seg distrahere. Kutter du i mobilbruken kan dette gjøre store utslag på produktiviteten og resultatene dine.

Ta ansvar

Du har selv et ansvar for om du har den lønnen og stillingen du fortjener. Er du verdifull for bedriften, vær bevisst på at det som regel finnes rom for å forhandle om arbeidsvilkår.

For å gjøre deg selv mer verdifull kan du for eksempel skrive en fagblogg, delta på bransjeseminarer eller bidra i faggrupper. Jo flere som har kjennskap til deg og din kunnskap, jo sterkere stiller du.

Vær raus

Hjelp andre å lykkes. Tilby konstruktiv feedback og ta deg tid til å gi ordentlige tilbakemeldinger på andres arbeid. Regnes du som en viktig støttespiller blant kollegene dine blir du også en viktigere ressurs for arbeidsgiveren din.