Dette kjennetegner en attraktiv jobbkandidat

Hos norske toppbedrifter verdsettes noen kvalifikasjoner og kvaliteter spesielt høyt. Vet du hva bedriftene leter etter og er opptatt av er det lettere for deg å imponere.

Er du en viktig ressurs?

Klarer du å gi arbeidsgivere inntrykk av at du vil ha stor verdi for bedriften? Det vil øke sjansen for at en potensiell arbeidsgiver synes at du er interessant. Menneskelig kapital, hver enkelt arbeidstakers verdi for selskapet, blir stadig viktigere for norske bedrifter, og er du arbeidssøker må du derfor overbevise om at du representerer en viktig ressurs.

 Attraktive arbeidsgivere med mange søkere vurderer flere sider ved deg, enn kun utdanning og arbeidserfaring, når de undersøker potensialet ditt. Personlige egenskaper er også tungtveiende, som for eksempel hvorvidt du håndterer sosiale settinger godt.

 Toppbedrifter vil ha fremoverlente og godt likte medarbeidere. Gode mellommenneskelige ferdigheter er ikke det eneste av betydning, men bidrar til at du skiller deg fra andre kandidater, med tilsvarende arbeidskompetanse.

 Sosiale ferdigheter

Sosiale ferdigheter er viktige for hvor godt man lykkes i arbeidslivet. En positiv innstilling, en entusiastisk fremtoning og om du er villig til å bidra og hjelpe andre er egenskaper de aller fleste arbeidsgivere setter høyt. God energi, og at de ansatte jobber godt sammen, medfører bedre samarbeid og dermed bedre økonomiske resultater for bedriften.

 En intervjusituasjon kan oppleves som en krevende setting for å vise gode mellommenneskelige ferdigheter. Derfor er gode referanser blant dine viktigste bevis. Forsøk å la stresset påvirke deg i minst mulig grad, og innvirke på hvordan du presenterer og ter deg under intervjuet. Beholder du roen er det betydelig lettere å vise deg fra din beste side.

 Er du sosialt sterk er dette en viktig tilleggsressurs for bedriften, og gjør samtidig at det oppleves som mindre risikabelt å satse på deg.