Tester

Feilansettelser koster norske bedrifter dyrt. Derfor bruker både rekrutteringsselskaper og bedrifter i stadig økende grad ulike typer tester for å finne den rette personen.

Tester gir arbeidsgivere annen informasjon om kandidatene enn den de får ved å spørre. Er du en person som liker å hjelpe andre? Trives du i er konkurransepreget miljø? Spørsmålene i personlighetstester er mange og sammensatte. I ManpowerGroup benytter vi over 20.000 arbeidspsykologiske tester i året.

Personlighetstester

Personlighetstester er den typen tester norske arbeidsgivere anvender hyppigst. Svarene i en personlighetstest danner en personlighetsprofil, som man mener kan forutsi en jobbsøkers typiske atferdsmønstre. Det handler om å vurdere hvor godt personligheten din passer de arbeidsoppgavene som er relevante for den aktuelle stillingen. Ved rekruttering til faste stillinger kan personlighetstester derfor være avgjørende for å finne rette person til jobben.

Evne- og ferdighetstester

Denne typen tester kartlegger kognitive evne, generell intelligens og konkrete ferdigheter, som for eksempel skriveferdigheter eller effektivitet.

 Evne- og ferdighetstester kan brukes for å sile ut aktuelle kandidater allerede før intervjurundene, eller for å avgjøre senere i prosessen.

Tester alene avgjør ikke

Får du beskjed om at arbeidsgiver ønsker å ta deg gjennom en eller flere tester, kan det være lurt å forberede seg. Vær likevel klar over at det ikke er testene alene som avgjør om du får jobben eller ikke. Gode intervjuer, rett erfaring og kompetanse, samt referansesjekk er selvfølgelig fremdeles avgjørende for hvor godt kvalifisert arbeidsgiver vil oppfatte deg. Korrekt bruk av veldokumenterte tester kan være et godt tillegg, når man er på jakt etter “den perfekte kandidaten”.