Hvordan skrive en god jobbsøknad?

Det viktige med jobbsøknaden er at du skal presentere deg selv for arbeidsgiver og fortelle hvorfor arbeidsgiver skal velge akkurat deg.

Legg vekt på hva det er du kan tilføre stillingen og bedriften, ikke fokuser på det du ikke kan, eller de kvalifikasjonene du selv føler du mangler. Få frem din kompetanse og egenskaper samt dine sterke sider. Det er viktig at søknaden ikke blir for lang, maksimalt 1 side, vær kort og poengtert. Husk å tilpasse søknaden for hver enkelt stilling du søker, ikke bruk den samme søknaden om igjen. Ikke fokuser for mye på detaljert informasjon, dette bør komme frem i din CV. Skriv enkelt og naturlig, men vær formell i din skrivemåte. Vær nøyaktig, unngå skrivefeil! For mange skrivefeil kan gjøre at du ikke blir den utvalgte til jobben. Du kan bli sett på som rotete og unøyaktig. Et tips er å få noen andre til å lese over din jobbsøknad før du sender den.

Hvordan skrive en god jobbsøknad  
Bruk et formelt oppsett der din kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer og emailadresse) er øverst til venstre, litt lenger nede setter du sted og dato til høyre og under det bedriftens kontaktinfo til venstre. Deretter skriver du overskriften som skal inneholde at du søker den spesifikke stillingen. En overskrift kan være så enkel som; “Jeg søker herved på stillingen markedskoordinator i Manpower” eller “Søknad på stilling som markedskoordinator i Manpower”.

Begynn selve søknadsteksten med å skrive en kort innledning. Ta med hvor du har funnet stillingen og din motivasjon for jobben, hvorfor du har lyst på akkurat denne jobben. I hoveddelen av søknaden skriver du om din bakgrunn, dine kvalifikasjoner og erfaringer, personlige egenskaper samt tidligere resultater og hvorfor dette kan ha stor verdi og betydning for den stillingen du søker. Etter dette, skriver du en kortfattet avslutning der du opplyser om at du kan gi mer informasjon om deg selv på telefon, email eller intervju.

Før du sender søknaden
Før du sender søknaden din, så les igjennom den. Har du fått med deg alt du ønsker å formidle? Selger den deg på en god måte? Virker den overbevisende? Gå også over din CV samtidig. Er din CV tilpasset søknaden og omvendt med tanke på denne spesifikke stillingen? Dersom det er oppgitt et referansenummer i stillingsannonsen husk å merke din søknad med dette referansenummeret. Det kan gjøres i overskriften på søknaden.

Er du i en søkeprosess så klargjør dine originale papirer eller attesterte kopier av vitnemål og attester slik at de er tilgjengelige til å sendes i posten (kun attesterte kopier, ikke originaler) eller til å ta med i intervju. Kommer du på intervju uten dette så kan du virke rotete og lite forberedt. De fleste bedrifter krever å se originale eller attesterte papirer når du kommer til intervju. Det holder ikke med papirer som du selv har tatt kopi av eller kun scannet og sendt på mail. Dette fordi det er mange som jukser med vitnemål og attester som påstår de har tatt utdannelser eller utført jobber de ikke har hatt eller gjennomført. Et tips er derfor å ha alle originale og attesterte vitnemål og attester i en egen jobbperm.

Når søknaden er sendt så må du være tilgjengelig både på mail og telefon. Følg med på e-posten din daglig. Har du ikke hørt noe fra bedriften du har sendt søknad til 2-3 uker etter søknadsfristen, så kan du ta kontakt med de for å høre hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen.

Lykke til!