Forhandling

Er du den kandidaten bedriften ønsker å ansette ved slutten av ansettelsesprosessen, er det på tide å sikre at du får rettferdige betingelser.

Er du nyutdannet og i ferd med å sikre deg din første jobb, vil du kanskje være nødt til å tenke nøkternt, og vurdere bestemte lønnsbetingelser opp mot muligheten til å få innpass på arbeidsmarkedet. Har du jobbet tidligere har du gjerne flere muligheter, og større forhandlingsrom.

Hva kan du forvente?

Det er som regel noe rom for å forhandle om lønn. Har du tilgang på informasjon om bransjerelevant lønnsnivå, kan dette være fint å vise til.

Forhandlinger

Spør arbeidsgiver deg om hvilke forventninger du har knyttet til lønn, bør du unngå å svare konkret. La bedriften komme med det første tilbudet, så unngår du å endre opp med lavere lønn enn du i utgangspunktet var tiltenkt samtidig som det gir deg større muligheter til å forhandle.

Første lønnstilbud

Med mindre du er godt fornøyd, eller er nyutdannet og innpass på arbeidsmarkedet er det viktigste, bør du aldri akseptere det første tilbudet bedriften gir deg. Undersøk også hvordan overtid kompenseres, eventuelle bonusordninger og hvilke frynsegoder ansatte har tilgang på. Gunstige ordninger kan utgjøre et betydelig beløp i forhold til opprinnelig grunnlønn.