Ønsker du deg en fleksibel arbeidshverdag med mening?

Assister meg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, språk eller religiøs tilknytning. I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen enklere og hyggeligere.

Å gjøre noe for andre gjør noe med deg!

Vi er nå på jakt etter nye medarbeidere til ulike type stillinger på flere forskjellig steder i landet. Du er kanskje student, arbeidssøkende eller på utkikk etter et helt nytt yrke? Eller kanskje du allerede er i annen jobb eller er student og interessert i å jobbe litt ved siden av?

Som brukerstyrt personlig assistent får du være med på å skape de gode øyeblikkene i hverdagen til andre. Oppdragene og brukerne er ulike, og kan f. eks være barn, ungdom eller voksne med begrenset bevegelighet. Det kan være stillinger innenfor helserelatert problematikk eller pedagogisk og sosialt. I jobben som personlig assistent kan du forvente arbeidsoppgaver som vil variere, og kan for eksempel være:

  • å bistå med praktiske oppgaver i hjemmet, som f.eks matlaging, lettere husarbeid og klesvask
  • å bistå med aktivisering i form av turer/ledsaging eller lignende (cafébesøk, kino, klatring eller riding, etc.)
  • å bistå med med sosial aktivisering
  • å bistå med personlig stell/hygiene
  • ulike medisinske oppgaver 
  • å bistå med forflytning og håndtere ulike hjelpemidler/maskiner

Arbeidstid og mengde vil variere fra bruker til bruker.

Er du interessert i å hjelpe andre mennesker, barn eller voksne, med fysiske eller psykiske utfordringer slik at de kan mestre hverdagen på en god måte? Da kan du lese mer utfyllende om stillingene og søke her: