Vi støtter unge entreprenører

Ungt Entreprenørskap har som visjon å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Det er noe vi støtter oppunder.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. 

Manpower og Ungt Entreprenørskap har felles fokus på fremtidens arbeidsliv, og bidrar aktivt til at unge mennesker skal få muligheter og nødvendig kompetanse til å gå ut i arbeidslivet.

Manpower har etablert konkurransen ”Beste HR-bedrift” for ungdoms- og studentbedrifter, og har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om å utvikle programmet "Fra utdanning til jobb". Vi har i flere år også vært vertskap for "Leder for en dag".

Manpower viser også internasjonalt engasjement, som sponsor og med representasjon i styret for Junior Achievement/Young Enterprise i Europa. Vi er dessuten hovedsponsor for Junior Achievement Worldwide.

For første gang delte vi ut ManpowerGroup prisen, Ready for work, på EM i Brussels.

Vi er stolt hovedsponsor av Ungt Entreprenørskap.