Vi er en døråpner til arbeidsmarkedet

Gjennom over 50 år har ManpowerGroup skaffet over en halv million mennesker jobb her i Norge, vi er en inngangsport til arbeidslivet for arbeidsledige, studenter, våre nye landsmenn og de som ønsker å omskolere seg.

Arbeid er en stor del av menneskers hverdag og identitet. En inspirerende arbeidshverdag er en viktig trivselsfaktor, ikke bare på arbeidsplassen men også i livet generelt. Som en av Norges største arbeidsgivere har vi et stort ansvar.

Hver eneste dag sikrer vi i Manpower en rettferdig og givende arbeidshverdag for flere tusener av nordmenn. Dette er et ansvar vi tar på alvor! Vi ønsker å bidra til et rettferdig og inkluderende arbeidsliv, men plass til alle. Gjennom Manpower har alle mulighet til å finne arbeid, som passer overens med individuelle ferdigheter og forutsetninger.