Fra veteran i forsvaret til ny karriere

ManpowerGroup har, sammen med NHO Service, inngått et spennende samarbeid med forsvaret om å bistå veteraner som har avsluttet sin yrkeskarriere i forsvaret, og som nå ønsker seg en jobb i det sivile.

Vi har mange års positiv erfaring med å rekruttere kandidater med bakgrunn fra Forsvaret og veteraner med erfaring fra utenlandske operasjoner. Internasjonalt har vi hatt denne type samarbeid gjennom mange år både i Storbritannia, USA og Australia. 

Fra veteran i forsvaret til ny karriere

Militærkompetanse må oversettes til sivilt språk. Dette er en utfordring, ettersom en med militær bakgrunn ofte lurer på hva som er relevant for det sivile liv og de som ansetter i det sivile liv ofte ikke ser hva som er relevant i en militær-CV.

Vår erfaring er at veteraner har en interessant kompetanse og erfaring, men at denne kompetansen må oversettes slik at næringslivet skjønner at de er attraktive. Dette er noe Manpower bistår veteraner med. I tillegg får man bistand av dedikerte rådgivere i Manpower som bistår med karriererådgivning, gir de tilgang på et faglig og geagrafisk nettverk og ikke minst muligheten til å komme i kontakt med mange attraktive arbeidsgivere.