Vi har sommervikarene du trenger!

Vi har kostnadseffektive løsninger og dyktige medarbeidere.

Med Manpower som bemanningspartner får du tilgang på dyktige medarbeidere samtidig som det er lønnsomt for din bedrift. Våre effektive rutiner og tilgang på kvalifiserte medarbeidere sørger for at regnestykket med innleie fra Manpower er mer lønnsomt enn om du gjør jobben selv.

Fleksibilitet 

Enten du har behov for én medarbeider til et kort oppdrag, eller femti medarbeidere til et langvarig oppdrag, kan vi hjelpe deg. Ved sesongsvingninger eller om din bedrift står overfor andre utfordringer som krever temporære løsninger, har vi medarbeiderne som kan gi deg den fleksibiliteten som skal til for at du skal lykkes.

Kostnadseffektive løsninger

Arbeidsgiveransvaret krever ressurser. Manpower kan hjelpe deg med å holde de faste kostnadene nede uten at det går ut over driften eller kvaliteten på arbeidet. Når du leier inn en medarbeider fra Manpower, er det vi som tar oss av det praktiske. Vi ordner lønnsutbetalinger, sørger for sykepenger og ser til at medarbeiderne er dekket av OTP og nødvendige forsikringer.

Vi sørger for:

  • Rekruttering
  • Personalansvar
  • Arbeidsgiveravgift
  • Lønn, feriepenger, sykelønn
  • Helligdagsgodtgjørelse
  • Kurs og utvikling
  • Forsikringer
  • HMS

Prosessene våre er ISO-sertifiserte og vi er den eneste IA-bedriften i bemanningsbransjen.

Dyktige medarbeidere

Våre medarbeidere har vært gjennom grundige intervjuer, kunnskaps- og ferdighetstester, personlighetstester og referansekontroll. Dette er med på å sikre at du får den rette personen til jobben. Manpowers kvalitetsgaranti skal bidra til at vi alltid oppfyller vår målsetting om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden.

Vi er svært godt fornøyd med vikarene vi har fått fra Manpower gjennom flere år. For Coop er dette enkelt og effektivt. – Geir Slørdahl, driftssjef Coop Norge Handel