Fremtidens nøkkelord - læringsvillighet!

Vi må tenke og handle annerledes. Fremtidens ansatte må kunne lære seg nye ting og utvikle seg med jobben. Da må virksomhetene legge til rette for opplæring og karriereutvikling. Gir du ikke de ansatte anledning til å utvikle seg, finner de en annen arbeidsgiver som gjør det.