Tetter kompetansegapet innen bank og forsikring

Tetter kompetansegapet innen bank og forsikring

Nå har de første Manpower-medarbeiderne bestått eksamen for å bli godkjente informasjonsgivere gjennom FinAut. Manpower er det første selskap utenfor finansbransjen som tilbyr denne kompetansen til kundene sine.

I sommer ble Manpower, som første selskap utenfor finansbransjen, medlem av FinAut. FinAut er et fagorgan som sertifiserer finansmedarbeidere. I høst har Manpower arrangert de første kursene innenfor sertifiseringene Informasjonsgiver (ESMA) og Tverrgående emner.

Nå har de fem første medarbeiderne bestått eksamen, og er dermed godkjente informasjonsgivere.

– For mange kan denne opplæringen virke krevende, og vi er stolte av hva medarbeiderne våre har fått til. Vi har fått gode tilbakemeldinger, både fra kundene og ikke minst fra medarbeiderne. De synes det er spennende og motiverende å bli satset på, og å få muligheten til å videreutvikle seg allerede gjennom et vikariat, sier prosjektansvarlig og konserndirektør for Strategic Accounts i ManpowerGroup, Frode Halvorsen.

Større etterspørsel etter kompetanse

Med 1500 medarbeidere ute i oppdrag, er Manpower Norges største leverandør av arbeidskraft til bank-, finans- og forsikringsbransjen. Det er en bransje som stiller stadig høyere kompetansekrav.

– Finansbransjen er under omstilling, med økende automatisering, digitalisering og robotisering. Derfor satser vi på kompetanseutvikling, slik at vi kan fortsette å levere høykompetente medarbeidere som bransjen sårt trenger, sier Halvorsen.

Kursene Manpower nå tilbyr, kunne man tidligere kun gjennomføre i regi av kundene. For innleide har dette i mange tilfeller vært til hinder for å utføre sine oppgaver til det fulle.. Med økte myndighetskrav og ulike EU-direktiv ser vi bla at alle som skal gi informasjon om finansielle produkter, må ha gjennomført opplæringen som Informasjonsgiver.

– Det betyr at de som jobber i førstelinje på kundeservice, men mangler denne opplæringen, ikke har lov til å svare på alle spørsmål, men må sende dem videre internt. Det er frustrerende for medarbeiderne, og ineffektivt for bedriftene, sier han.

Vinn-vinn for bedrifter og medarbeidere

Opplæringsløpene er en del av programmet Manpower Academy, hvor utvalgte kandidater får tilbud om opplæring samtidig som de er i betalt oppdrag ute hos kundene. Manpower Academy tilbyr også kurs innenfor områder som helse, logistikk og transport.

– Vi ser at stadig flere bransjer sliter med å rekruttere høykompetente medarbeidere. Der kan vi spille en viktig rolle. Vi skal ikke ta opplæringsansvaret fra kunden, men være et verdifullt supplement, sier Frode Halvorsen.

Vi skal være en relevant leverandør for kundene og ikke minst en attraktiv arbeidsgiver for kandidatene. Vi vil derfor vurdere en forløpende utvikling av satsningen, og introdusere flere kurs og sertifiseringer innen finans og forsikring.

– Vi kommer til å følge kandidatene som har vært gjennom programmet tett, og utvikle samarbeidet med kundene videre. Så langt ser det veldig bra ut. Det er vinn-vinn for kandidatene og for kundene, sier han.

Les mer på manpower.no/finaut