​Solid jobboptimisme i norske virksomheter

​Solid jobboptimisme i norske virksomheter

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor, melder ManpowerGroup.

– Med så mange optimistiske virksomheter er det vanskelig å få tak i de riktige hodene. Derfor satser mange arbeidsgivere på å oppgradere kunnskapen til eksisterende ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Hun viser til ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2019, hvor det kommer frem at flere norske arbeidsgivere planlegger å bemanne opp enn å bemanne ned før sommeren.

8 prosent sier at de vil ansette flere før sommeren. 89 prosent vil beholde arbeidsstyrken som den er, mens bare 2 prosent vil redusere bemanningen. 756 norske bedrifter har svart på undersøkelsen.

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har stabilisert seg etter å ha steget jevnt de siste årene. Utsiktene er uendret siden forrige kvartal.

Sør-Vestlandet markerer seg

Arbeidsmarkedsutsiktene er positive over hele landet. Størst er optimismen på Sør-Vestlandet. Der har andelen bedrifter som ser etter arbeidskraft, økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Samtidig har bemanningsutsiktene svekket seg noe i Nord- og Midt-Norge. I Nord er det fortsatt et flertall arbeidsgivere som vil oppbemanne, men utsiktene er hele 14 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. I Midt-Norge er bemanningsutsiktene ned åtte prosentpoeng på ett år.

– Det er en lavere ansettelsestakt i Nord- og Midt-Norge, men ingen grunn til pessimisme. Arbeidsgiverne har gått fra full fart forover til et mer bærekraftig ansettelsestempo, sier Brath.

I undersøkelsen har arbeidsgivere i sju av ni næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået. Olje og gass, bank og finans, samt vannkraft, elektrisitet og infrastruktur utmerker seg med sterke anslag for oppbemanning.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup Norge

Telefon:+47 930 24 314

Epost: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos


Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 756 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Den er blant de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelsene i Norge, og er den eneste som undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 756 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.