​Privat samarbeid skal fylle stort kompetansegap i arbeidsmarkedet

​Privat samarbeid skal fylle stort kompetansegap i arbeidsmarkedet

På landsbasis står 60 000 stillinger ubesatte. Årsaken er manglende kompetanse. Et nytt samarbeid mellom Manpower og Høyskolen Kristiania skal gi unge betalt jobb samtidig som næringslivet får kompetanse de skriker etter.

– Det finnes mange som med litt faglig påfyll og støtte kan få seg nok kompetanse til å både få seg jobb, og gi arbeidslivet sårt tiltrengt kompetanse, sier Ketil Risberg, direktør for bedriftsutvikling i Manpower.

Ferske tall fra NAV viser at det er 100 000 arbeidsledige i Norge. Det triste er at samtidig er det umulig å finne kvalifiserte arbeidstakere til 60 000 jobber, og det er denne utfordringen to aktører innen akademia og næringsliv nå vil forsøke å løse sammen.

Manpower Academy er et tolv måneder langt jobbtreningsprogram, der deltakere får utdanning ved Høyskolen Kristiania samtidig som de får praktisk arbeidserfaring hos utvalgte bedrifter. Alt sammen mens de mottar lønn. Underveis får de også karriereveiledning og coaching.

Helsesektoren først ut

Mangelen på arbeidskraft er aller størst innen helse, pleie og omsorg med et underskudd på 12 750 personer, ifølge NAV. Det første programmet som rulles ut i Manpower Academy er derfor innen helsetjenester. Sammen med selskapet AssisterMeg, et selskap som tilbyr helse- og omsorgstjenester, skal et kull på 25 personer trenes opp og utdannes til helsefagarbeidere med muligheten til å ta fagbrev.

Kandidatene får fast ansettelse i Manpower med full turnus hos AssisterMeg. Studiene ved Høyskolen Kristiania er tilpasset jobbhverdagen, med faste samlinger, innleveringer og nettbasert undervisning. Programmet gir dermed både den praktiske og teoretiske kompetansen som trengs for å ta fagbrev som helsefagarbeider. Her utvikler arbeidssøkere etterspurt kompetanse mens de jobber for fullt – med lønn.

– Vår erfaring er at akademimodellen tetter gapet mellom arbeidssøkere og jobber som trenger spesifikk kompetanse. Tilbudet har fått en veldig positiv mottakelse, med godt over 100 søkere i første runde, sier Risberg.

Vil ta programmet videre
Samarbeidet mellom Høyskolen Kristiania og Manpower begrenser seg ikke bare til helsefag. Ambisjonen er å utvikle egne programmer innen logistikk, oppvekstfag i tillegg til salg og service. Dette er andre områder hvor det er stort behov for folk med oppdatert kompetanse.

­Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon Høyskolen Kristiania, mener samarbeidet mellom de to partene representerer en viktig utvikling. Studenter ved høyskolen har lenge hatt mulighet for praksis gjennom sine studieløp. Dette er svært populært og studentene kommer tilbake med erfaring om hvordan det de har lært lar seg anvende i praksis samtidig som høyskolen får jevnlige tilbakemeldinger om studienes relevans fra arbeidsgivere.

– Vi snakker om en vinn-vinn-situasjon. Høyskoler og universiteter som helhet må komme stadig tettere på næringslivet for å gi relevant fagkompetanse. Vi tror samarbeid som dette kan være en modell for fremtidens utdanning, sier Krogh.

Den 4. juni legger regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning fram sine anbefalinger for livslang læring. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

– Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra i fjor vår om arbeidet rundt reformen «Lære hele livet» der dette ekspertutvalget inngår i arbeidet.

____________________________________________________________________________________________

For mer informasjon, kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup, tlf. 930 24 314

Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon Høyskolen Kristiania, tlf. 404 01 454


Mer informasjon om NAVs bedriftsundersøkelse 2019

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring.

Våren 2019 har NAV på bakgrunn av virksomhetenes innrapporteringer estimert mangelen på arbeidskraft til 59 450 personer.

Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft 15 050 høyere enn for et år siden. Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor:

  • eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting
  • innen helse- og sosialtjeneste
  • innen bygge- og anleggsvirksomhet


Mer informasjon om Manpower Academy Helse

Et 12 måneder langt jobbtreningsprogram i samarbeid mellom Manpower Academy og AssisterMeg.

  • Første kull består av 25 kandidater som starter på programmet i august 2019.
  • Kandidatene jobber som helsefagarbeidere i full turnus hos AssisterMeg mens de følger tilpasset helsefagarbeiderutdanning ved Høyskolen Kristiania.
  • Kandidatene mottar lønn under hele programmet.
  • Målet med programmet er å gi kandidatene den praktiske og teoretiske kompetansen de trenger for å ta fagbrev som helsefagarbeidere.