Permittert? Muligheten for midlertidig jobbskifte finnes!

Permittert? Muligheten for midlertidig jobbskifte finnes!

– Det er mange muligheter innen logistikkbransjen. Følg med på stillingsannonser, tenk alternativt og vær fleksibel. På mat- og medisinlagre er det stort behov for arbeidskraft akkurat nå, sier direktør i Manpower Logistikk, Tore Nybakk.

Rekordmange nordmenn opplever i disse dager å være permittert, og det er stor usikkerhet rundt hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg fremover. Som direktør i Manpower Logistikk jobber Tore Nybakk med bransjer som nå ansetter permitterte. Han har flere råd til permitterte som er motiverte til å komme i jobb så fort som mulig.

– Følg med på annonsemarkedetog vurder stillinger som kanskje er annerledes enn det dujobber med til vanlig.Har man stå-på-vilje og den rette innstillingen, kan man tjene penger og bygge kompetanse som permittert, sier han.

Ansetter permitterte

Nybakk har ansvar for bransjene lager, logistikk og transport i Innlandet og Stor-Oslo. Innen lager og logistikk er det særlig de samfunnskritiske aktørene som ansetter i disse dager. Vi er helt avhengig av matproduksjonog medisiner, derfor har bedrifter som er i dette segmentet stort behov for arbeidskraft om dagen.

Nybakk forteller at disse bransjene ansetter nå, samtidig som de har begynt å ansette til sommerjobber.

Hva slags egenskaper ser dere etter?

– Vi leter etter personer med rett mental innstilling, somkan være fleksible, holde høyt tempo og lære seg nye regler og rutiner på kort tid, forteller han.

Lager og logistikk mer enn truck

Det er særlig de store lagrene for mat, medisiner ognæringsmidler somhar travle dager, og trenger arbeidskraft. Lagrene er i stor grad sentrert på Østlandetog rundt de store byene.

Nybakk understreker at ikke alle lagerjobber er fysiske, og at det også er behov for IT- kompetanse. Store automatiserte lagre har for eksempel behov for prosessoperatører. Nybakk oppfordrer derforogså IT-interesserte til å søke.

– Arbeidsoppgavene kan spenne fra å plukke og fordele varer på lager, til å styre kompliserte tekniske prosesser. Men trenden er at alle lagrene blir mer automatiserte og robotiserte, sier han.

Midlertidig jobbskifte bygger også CV

Ifølge Nybakk kan en midlertidig jobb under permitteringsperioden bare gjøre folk bedre stilt når permitteringen er over. Ved å ta jobber som er litt eller helt annerledes enn den du er permittert fra, viser du at du er motivert, arbeidsom og fleksibel. Noe som teller på CVen.

– Jobbskifte er en måte å bygge kompetanse og fylle opp CV-en på. Vi har mange motiverte ansatte nå, som jobbet med helt andre ting bare for en uke siden, sier Nybakk.

Hva er det viktigste man kan gjøre for å unngå å bli permittert?

– Det vil variere fra bransje til bransje. Men et generelt råd er å sørge for at du er så viktig som mulig for arbeidsgiveren din. Hvis din arbeidsplass må permittere er det lurt å vurdere noe annet i den perioden. Når permitteringen er over vil din vilje til å sysselsette deg på annet vis settes pris på. Du utvider også totalkompetansen din, noe som gjør deg enda bedre i jobben du har. Kunnskap er lett å bære, sier han.