Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for 4. kvartal: Økt optimisme – flere vil ansette

Optimismen har fått fotfeste. Flere arbeidsgivere forventer å øke bemanningen mot slutten av året. Norske og sveitsiske arbeidsgivere ligger på topp i Europa.

 

Flere arbeidsgivere vil oppbemanne, både i forhold til forrige kvartal og forrige år. Forventningene har ikke vært høyere på to år, og da er vi tilbake til tiden før finanskrisen slo til for alvor. Dette viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer, et av verdens mest ansette analyserverktøy for arbeidsmarkedet, benyttet internasjonalt i nærmere 50 år.

Sesongjusterte tall viser at netto forventet bemanning for Norge totalt er på 11 prosent, noe som er en økning på fem prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 8 prosentpoeng på årsbasis. Bemanningsforventningene har ligget stabilt i år, men øker mot slutten av året.

- Alt tyder på at norske arbeidsgivere nå har fått troen på framtiden. Norge har kommet gjennom finanskrisen bedre enn mange andre europeiske land. Vi ser signaler på at arbeidsgivere starter opp aktiviteter som har ligget på is. Overraskende nok er det byggebransjen som forventer den største bemanningsøkningen fra fjoråret med 20 prosentpoengs økning.

Størst forventninger i transport, kommunikasjon og lager
Det er arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lager som har de høyeste forventninger til økt bemanning for fjerde kvartal, med en økning på hele 19 prosentpoeng fra forrige år.

Arbeidsgivere i finanssektoren har vært blant de mest optimistiske siden undersøkelsen startet i Norge i 2003, og denne trenden ser ut til å fortsette. Her er det 10 prosent flere enn i fjor som planlegger å ansette flere.

- Når det meldes om økt bemanning i transport og lagersektoren, betyr det trolig at det er større forventinger til økt handel i tiden som kommer. Optimismen kan derfor gå videre i flere ledd, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Optimistiske nordlendinger
Størst optimisme finner vi blant nordnorske arbeidsgivere, som har økt etterspørselen etter arbeidskraft med 12 prosentpoeng fra forrige kvartal og 10 prosentpoeng fra fjoråret.

- Det er positivt at optimismen også slår rot i Nord-Norge. Undersøkelsen for 3. kvartal viste at næringslivet i nord var langt mer nøkternt i forhold til resten av landet. Denne målingen viser at nordlendingene har de høyeste bemanningsforventninger for 4. kvartal. Totalt sett betyr det at optimismen er godt etablert i hele landet når vi går inn i siste del av 2010.

Norge på Europtatoppen
Norske arbeidsgivere har, sammen med sveitsiske arbeidsgivere, de høyeste bemanningsforventninger i Europa. På lik linje med 3. kvartal er forventningene varierte i de 17 land som deltar fra Europa. Ni land melder om positive bemanningsforventninger, mens ti land melder om lavere forventninger sammenliknet med forrige kvartal. Sammenlignet med fjoråret har 15 av 17 land økt sine bemanningsforventninger.

Norge har holdt seg blant de mest optimistiske land siden undersøkelsen ble innført i Norge i 2003 og har totalt sett ikke hatt negative bemanningsforventninger slik de fleste andre europeiske land har hatt. Italia, Hellas og Spania har de laveste bemanningsforventningene for 4. kvartal.

Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer undersøker hvert kvartal sysselsettingsplanene til 61.000 arbeidsgivere i 36 land. Et representativt utvalg på 750 norske bedrifter deltar i undersøkelsen.


For ytterligere kommentar, kontakt:
Gry May Ljøterud, informasjonsansvarlig, tlf. 90588817
Gisle Roll Ludvigsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 93468168

Last ned rapporten
Foto konsernsjef Maalfrid Brath