ManpowerGroup Forum: Næringslivet blir ikke som før

ManpowerGroup Forum: Næringslivet blir ikke som før

Under ManpowerGroup Forum, som for første gang ble arrangert digitalt, diskuterte representanter for byggebransjen, banknæringen og dagligvarehandelen fremtiden etter korona. – Jeg tror vi lander et sted som vi ikke har vært før, sa Trond Bentestuen i Rema 1000.

16. juni inviterte ManpowerGroup fremstående næringslivsledere til ManpowerGroup Forum, med det ferskeste arbeidsmarkedsbarometeret som bakteppe. Barometeret melder om de svakeste norske bemanningsutsiktene på 17 år.

Tilstede for å dele innsikt om hvordan krisen har påvirket de ulike bransjene var Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, Kari Bech-Moen, konserndirektør for Peoplei DNB, og Trond Bentestuen, administrerende direktør i Rema 1000.

Alle paneldeltagerne var enige om at det ligger stor usikkerhet knyttet til tiden fremover.

Samfunn i endring

– Det jeg er bekymret for nå er at vi tror det er over. Jeg har stor respekt for dem som fortsatt er i en akuttfase, slik som hotell- og restaurantbransjen. For mange av oss er likevel uroen i større grad knyttet til tiden fremover, sa Grete Aspelund i Sweco.

Trond Bentestuen i Rema 1000 er spent på hvilke atferdsendringer som vil følge krisen, når det gjelder alt fra bilbruk til boligmarkedet.

– I vår bransje ser vi at kundene har en annen atferd nå. Folk handler sjeldnere, de har større handlekurver, de kjøper andre produkter enn før. Og det er denne typen endret atferd som jeg ser etter spor på i ulike bransjer. Jeg tror vi lander et sted som vi ikke har vært før, sa han.

Myke ferdigheter blir viktigere

Bentestuen representerer en av bransjene som har klart seg best gjennom koronakrisen. Under krisen har matkjeden økt omsetningen med rundt 20 prosent. Butikkene har også økt bemanningen, og tilhører en av få bransjer i Arbeidsmarkedsbarometeret som forventer å ansette flere til høsten.

– Det som har vært fint å se er at folk har sett viktigheten av en del yrker. De som jobber i butikk har blitt litt rakere i ryggen. De har gått på jobb og eksponert seg for smitterisiko, mens andre har hatt mulighet til å sitte hjemme på Teams. Det har blitt mer synlig at ikke alle veier til arbeidslivet går gjennom høyere utdanning, sa han.

Grete Aspelund i Sweco mener at krisen vil fremskynde en endring i hvilken kompetanse arbeidsgivere etterspør. Såkalte myke ferdigheter vil spille en større rolle fremover, tror hun.

– Evnen til å få til godt samarbeid, lojalitet, tilhørighet, innovasjon og kreativitet er kompetanser som blir viktigere. Alle etterspør fagkompetanse. Men evnen til å få ting til å fungere godt blir enda viktigere, sa hun.

– Evnen til livslang læring og å kunne endre seg kommer til å være avgjørende fremover. Man kommer ikke til å være ett sted i førti år lenger, la Kari Bech-Moen i DNB til.

Teams blir den nye hverdagen

Paneldeltakerne var alle imponert over hvor raskt næringslivet har klart overgangen til en digital hverdag. Det har vist at det går an å drive organisasjoner både mer effektivt og bærekraftig.

– De største utslippene våre er fra reiser. Dette er et godt eksempel på hvordan det kan komme noe godt ut av krisen, sa Grete Aspelund.

Kari Bech-Moen mener at den digitale kompetansen i selskapet har nådd nye høyder under koronatiden.

– Den interne måten vi samarbeider på har fått et enormt kompetanseløft under koronatiden, der flesteparten av oss ble sittende hjemme fra dag én. Vi drev banken 80 prosent hjemmefra, og da var vi helt avhengig av å ta i bruk digitale hjelpemidler, sa hun.

Andre tiltak fra krisetiden kommer også til å bli videreført.

– Vi kommer til å fortsette med pleksiglass i kassen. Vi har aldri hatt så lavt sykefravær, sa Trond Bentestuen.

Neste ManpowerGroup Forum avholdes i september, i etterkant av at Arbeidsmarkedsbarometeret for fjerde kvartal blir offentliggjort.