Manpower: Optimismen øker blant arbeidsgivere på Sør-Vestlandet - olje og gass driver veksten

Manpower: Optimismen øker blant arbeidsgivere på Sør-Vestlandet - olje og gass driver veksten

Utsiktene for nye arbeidsplasser på Sør-Vestlandet øker mer enn noe annet sted i Norge andre kvartal. Behovet for arbeidskraft har økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor og to prosentpoeng siden forrige kvartal, viser ManpowerGroups undersøkelse.

- Arbeidsledigheten i regionen er på vei ned, og optimismen i arbeidsmarkedet er på vei opp. Vi opplever markant flere henvendelser i år enn i fjor, både fra arbeidsgivere som ser etter nye medarbeidere til faste stillinger og til prosjekter, sier Jarle Brandt, direktør for Manpower Rogaland.

ManpowerGroups arbeidslivsundersøkelse er en undersøkelse som tar temperaturen på arbeidsmarkedet gjennom å spørre et representativt utvalgt bedrifter om de har planer om å bemanne opp, ned eller forbli uendret. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling.

For tredje kvartal på rad er det Olje & Gass-sektoren som sier de skal ansette flest av industrisektorene i undersøkelsen. En av fem bedrifter innen Olje & Gass sier de skal ansette nye medarbeidere. Det er samme nivå som andre kvartal i fjor, og tre prosentpoeng opp fra første kvartal i år. Økningen har stor påvirkning på Sør-Vestlandet.

–Veksten i regionen drives av Olje & Gass-sektoren. Når Olje & Gass næringen har positiv utvikling, påvirkes alle sektorer, ikke bare leverandørindustrien. Går Olje & Gass bra, går næringslivet bra, sier Brandt.

Kamp om talentene

På landsbasis skal hele 97 prosent av arbeidsgiverne enten bevare eller øke arbeidsstyrken neste kvartal. Økt etterspørsel etter arbeidskraft gir rift om talentene.

– Under nedbemanningsperioden i regionen ansatte man dyktige fagfolk fra arbeidsledighet. Arbeidstakerne beveger seg nå i større grad mellom jobber, og tør å se seg om etter ny jobb, hvis jobben de har ikke er innertier. Det er nok et tegn på bedre tider, og flere av våre kunder synes det er vanskeligere i år enn i fjor å finne rett kandidat og henvender seg til oss for bistand til å finne rett kompetanse, sier Brandt.

På Sør-Vestlandet er det økt etterspørsel etter både arbeidstakere med spesiell og generell kompetanse. For spesiell kompetanse etterspør de særlig ingeniører og arbeidstakere med utdannelse innen IT.

– Med så mange arbeidsgivere på jakt etter talentfulle arbeidstakere, er det større kamp om talentene enn i fjor. Det er rett og slett færre kandidater å velge mellom, og det tar lengre tid å få rett kandidat ansatt. For generell kompetanse er det høyt trykk blant annet innen økonomi og regnskap samt lager og logistikk, sier Brandt.

Manpower hjelper bedrifter med å ansette til både faste- og midlertidige stillinger og stillinger. Brandt sier de mottar stadig flere henvendelser fra bedrifter som ønsker hjelp i rekrutteringsprosessen.

– Vi er en stor aktør som er i kontakt med mange, og kan bistå med å finne kompetansen kunden trenger selv om kampen om talentene har tilspisset seg.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup Norge

Telefon: +47 930 24 314

Epost: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos