Manpower: Økt ansettelseslyst på Østlandet betyr hardere kamp om hodene. Slik kan din bedrift lykkes bedre i talentjakten.

Manpower: Økt ansettelseslyst på Østlandet betyr hardere kamp om hodene. Slik kan din bedrift lykkes bedre i talentjakten.

Arbeidsgivere må forberede seg på hard konkurranse i arbeidsmarkedet til høsten, viser ferske tall fra ManpowerGroup.

Hvert kvartal spør ManpowerGroup norske arbeidsgivere om de vil justere bemanningen i tiden fremover. Arbeidsgiverne anslår da om de vil bemanne opp, ned eller fortsette som før i det kommende kvartalet.

Til høsten er det arbeidstakere på Østlandet som kan juble høyest. Selv om arbeidsgivere over hele landet planlegger å ansette over sommeren, må vi syv år tilbake i tid for å finne en like stor optimisme på Østlandet som nå. Hele 17 % av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere i tredje kvartal, og bare 1 % planlegger å nedbemanne. Det gir netto bemanningsutsikter på 16%, en forbedring på 13 prosentpoeng siden andre kvartal. Nord-Norge følger hakk i hel, med netto bemanningsutsikter på 14%, justert for sesongvariasjoner. På landsbasis er tallet +7%.

– Det er lav arbeidsledighet mange steder på Østlandet. Når så mange arbeidsgivere vil ut og hente folk, betyr det hard kamp om hodene denne høsten, sier Hamar-baserte Tore Nybakk, regiondirektør i Manpower logistikk.

Kompetansegap skaper utfordringer

Arbeidsgivernes planer om å ansette flere kan vise seg vanskelige å realisere. En undersøkelse fra NAV viser at til tross for at det 100 000 arbeidsledige i Norge, står 60 000 stillinger ledig. En av årsakene til dette er at folk er mindre villige til å flytte på seg, og at det dermed ikke er slik at de rette folkene bor der etterspørselen er høyest. Hovedutfordringen er likevel at det er gap mellom kompetansen arbeidsgivere ønsker seg, og den kompetansen de finner i arbeidsmarkedet.

Utfordringen blir særlig stor i oppgangstider. Det vil merkes på Østlandet over sommeren, mener Nybakk. Han er glad optimismen rår, men advarer:

– Det er ingenting som er bedre enn at bedriftene har behov for å ta inn flere folk. Men arbeidsgiverne må forberede seg på at det er et stramt arbeidsmarked. Da må du vise hvorfor arbeidstakerne skal velge å jobbe for akkurat deg, sier Nybakk.

Slik blir du en attraktiv arbeidsgiver

I et stramt arbeidsmarked har arbeidstakerne gode kort på hånden. De som besitter spisskompetansen du er ute etter, har sannsynligvis allerede en jobb de trives med. Da hjelper det å lokke med høyere lønn, men heller ikke det er nødvendigvis nok i dagens arbeidsmarked.

– Lønn er fortsatt den viktigste faktoren som arbeidstakere selv peker på, men vi ser stadig mer av at de mest attraktive bedriftene er de som klarer å vise hvilken rolle de spiller i lokalsamfunnet. De som setter oppgavene de løser inn i en større sammenheng gir folk større lyst til å jobbe der, sier Nybakk.

Av andre faktorer er også muligheten for kompetanseutvikling høyt på arbeidstakernes ønskeliste når de skal vurdere å bytte jobb. Hvis din bedrift kan tilby faglige utfordringer og muligheter for å bygge på med mer kompetanse gjennom kurs og sertifiseringer, er det et stort pluss.

– Å legge til rette for at ansatte får utvikle sin kompetanse mens de er i jobben er en vinn-vinn for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange ser gevinsten for egen karriere av å bygge på med mer kompetanse. Ved å gjøre det mulig kan din bedrift utmerke seg i øynene til aktuelle kandidater, sier Nybakk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ManpowerGroup har spurt 750 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.