Ikke bemannet for fremtiden

Tre av fire norske arbeidsgivere gjør ingenting for å utarbeide en kompetansestrategi, viser Manpowers internasjonale undersøkelse. Dette til tross for at over 40 prosent sier kompetansebristen er en risiko for bedriften. (pressemelding 13. oktober 2010)

Norske og internasjonale bedrifter tenker ikke langsiktig nok når de planlegger bemanningen for fremtiden. 
- Det vil bli knapphet på folk med spesialkompetanse. Når over halvparten av arbeidsgiverne sier at kompetansebristen ikke er en av de prioriterte utfordringene, er det en tankevekker, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Over 60 prosent av norske arbeidsgivere sier de har kompetansen de trenger for å nå bedriftens forretningsmål. Dette er muligens årsaken til at så få tenker at denne situasjonen kan endres.

Allerede nå er mangelen på medarbeidere med etterspurt kompetanse en bremsekloss for mange bedrifters vekst. I snitt har over 30% av arbeidsgivere globalt problemer med å fylle nøkkelposisjoner. Når den globale økonomien bedrer seg, vil situasjonen forsterkes. Selv om få norske arbeidsgivere har problemer med å finne riktig arbeidskraft i forhold til arbeidsgivere i resten av verden (11% mot 31%), vil de allikevel bli påvirket av kompetansebristen. Økt internasjonalt samarbeid og økt behov for spesialkompetanse vil forsterke problemene i Norge også.

- Det er viktig å være realistisk med tanke på fremtidige kompetanseutfordringer. Bare i løpet av få år har vi hatt tydelige opp- og nedkonjunkturer som har påvirket tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Humankapitalen vil bli den viktigste suksessfaktoren fremover. En forretningsstrategi har ingen nytteverdi hvis det ikke finnes folk som kan utøve den, sier Brath.

Opplæring og utvikling
Bedrifters investering i egne ansatte kunne også vært bedre. 60% av norske arbeidsgivere sier de tilbyr opplæring for at ansatte skal tilegne seg den nødvendige kompetansen for å nå bedriftens forretningsmål, 30% er usikre på om de gjør det. 57% sier de prioriterer opplæring og utvikling av ansatte mens nærmere 30% er usikre på dette.

Tabellrapporten

Om undersøkelsen:

Manpowers Workforce Strategy Survey ble foretatt i juli 2010. 37.866 HR-ansvarlige og ledere i små, mellomstore og store offentlige og private bedrifter i 36 land ble intervjuet pr. telefon. 750 norske respondenter har svart.

For ytterligere informasjon: Informasjonsansvarlig Gry Ljøterud,gry.may.ljoterud@manpower.no, tlf. 90588817