Globalt Arbeidsmarkedsbarometer

Globalt Arbeidsmarkedsbarometer

Nesten 64 000 arbeidsgivere i 39 land og landområder er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling* i perioden januar til mars 2011. I 32 av de 39 landene og landområdene som deltar i undersøkelsen, forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal. For første gang deltar arbeidsgivere fra Bulgaria, Slovenia og Tyrkia og dermed er 21 land i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) representert.

Optimismen er størst i India, Kina, Taiwan, Brasil, Tyrkia og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Tsjekkia, Østerrike og Irland melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser i første kvartal 2011. Det meldes om en nedgang i 17 av de 36 landene og landområdene hvor kvartalsvise sammenlikninger foreligger, og i 35 land og landområder hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger. I 28 land og landområder forventes det en økning i nye ansettelser.

Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Amerika og Asia/Stillehavsområdet fortsatt om en positiv netto forventet bemanning. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor, har det vært en økning i samtlige åtte land og landområder i Asia/Stillehavsområdet, og – med ett unntak – i alle land i Amerika hvor data på årsbasis foreligger. I USA og India er det en liten økning både fra forrige kvartal samt første kvartal 2010, og arbeidsgivere i Japan ser for seg en gradvis økning og melder om sine beste utsikter siden fjerde kvartal 2008.

I EMEA-regionen er det en tilbakegang i 11 av 18 land siden forrige kvartal. På årsbasis er situasjonen imidlertid mer gunstig, og 12 land melder om en økning i forhold til første kvartal 2010. Det er Tyrkia, Tyskland og Sverige som forventer den høyeste bemanningsveksten, og for første gang siden tredje kvartal 2008, melder italienske arbeidsgivere om positiv netto forventet bemanning.

For arbeidsmarkedsbarometeret, se dokumentet nedenfor.