Bytter jobb for å få større utfordringer - lønn mindre viktig

Bytter jobb for å få større utfordringer - lønn mindre viktig

Pressemelding, 28. oktober, 2014

Blant nordmenn som har skiftet jobb de siste fire årene svarer tre av ti at jobbskiftet var motivert av ønsket om større faglig og personlig utvikling, viser ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse.

Andre årsaker som høyere lønn eller ønske om roligere tempo kommer langt bak i årsaker til jobbskifte blant nordmenn. Kun 8 prosent svarer at en av disse grunnene var hovedårsak til jobbskifte.

Aldersmessig variasjon

Aldersmessig er de yngste i noe større grad motivert av høyere lønn ved jobbskifte. De under 40 år skifter i noe større grad jobb av praktiske årsaker enn de over 40, som er mer motivert av ønske om et roligere tempo.

- At større utfordringer og personlig utvikling er årsak til jobbskifte er en trend vi har sett over tid. Nordmenn har generelt god lønn, og dermed blir andre ting som personlig utvikling viktigere, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Høy lønn i fremtidig jobb

Mens et fåtall av dem som nylig har skiftet jobb sier at høyere lønn var motivasjonen, sier nær halvparten at høyere lønn er viktig i en fremtidig jobb.

- Mange svarer nok lønn som en viktig faktor i en fremtidig jobb når spørsmålet er hypotetisk. Derfor er det interessant å se at de som faktisk har skiftet jobb, ikke legger like stor vekt på lønn som de kanskje har gitt uttrykk for, sier Brath.

Halvparten går opp i lønn ved jobbskifte

Halvparten av dem som skifter jobb, får høyere lønn, mens en av fire står på stedet hvil lønnsmessig ved jobbskifte. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen til Ola og Kari er på 16 561 kroner for dem som har byttet jobb de siste fire årene.

– Selv om folk er opptatt av personlig utvikling og mer ansvar, er ikke nordmenn villige til å gå ned i lønn ved jobbskifte. Lønnsøkning er helt klart en underliggende forventning når vi bytter jobb, sier Brath.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i september 2014 på oppdrag fra ManpowerGroup, med 1000 respondenter i et landsrepresentativt utvalg.

For mer informasjon, kontakt:
Sven Fossum, informasjonsjef i ManpowerGroup.
Tlf. 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no