– Tør å være tydelig!

– Tør å være tydelig!

På årets siste ManpowerGroup Forum hadde Bård Brænde en oppfordring til bedriftene som ønsker å få de beste hodene: Dere må tørre å være tydelige og skille dere ut. 

Hva skal til for å få de dyktigste medarbeiderne til å ville jobbe i akkurat din bedrift? Improvisasjonsskuespiller, siviløkonom og gründer Bård Brænde mener løsningen er å skille seg ut.

I en verden med hardere konkurranse, blir det både viktigere og vanskeligere å beholde den beste arbeidskraften. Brænde mener for mange bedrifter ligner på hverandre, og spør hvorfor de ansatte skal bli i bedriften hvis alle andre arbeidsplasser kan tilby det samme.

– Målet må være at dersom en av dine ansatte får et jobbtilbud med høyere lønn, så skal vedkommende takke nei fordi tilhørigheten til din bedrift er så sterk. Hvis man ikke har tilhørighet til jobben sin, er sjansen stor for at de heller vurderer å bytte jobb, sier han.

Men hvordan skaper man tilhørighet til arbeidsplassen? Brænde beskriver en prosess med tre nivåer: Kulturen, ambisjonene og konseptet.

Det viktigste er kulturen
Brænde mener at hvis man skal ut og kapre de beste arbeidstagerne for fremtiden, så er det interne arbeidet viktigst. Fornøyde ansatte er en forutsetning for fornøyde kunder. Derfor begynner arbeidet med den interne kulturen.

– Kultur handler om valg og verdier. Det handler om hvilke valg de ansatte tar hver eneste dag, og hvilke verdier ledelsen legger til grunn for sine avgjørelser. Som leder må man være bevisst på kulturen i bedriften og bestemme seg for hva slags arbeidsplass man vil lede, sier Brænde.

Menneskelige ambisjoner
Når kulturen er på plass mener Brænde at man kan gå videre til neste trinn i prosessen: ambisjoner.

– Jeg ser ofte at ambisjonene til en bedrift handler om økte salgstall eller lavere sykefravær. Grafer, diagrammer og måltall. Men det er jo ingen som blir motivert av det! Ambisjonene til bedriften må handle om mennesker. Det er det som skaper skaper ekte engasjement, sier Brænde.

Et tydelig konsept
Det siste nivået i prosessen for å få en virksomhet til å skille seg ut, er å utvikle et konsept. Brænde viser til at det ofte er marginale forskjeller mellom bedriftene, og at det kun er nyanser som gjør at man velger den ene arbeidsgiveren fremfor den andre.

– Når jeg hører reklame på radio, kan det virke som at alle driver med det samme. Den ene aktøren er kanskje litt billigere enn den andre, mens en annen har litt bedre kvalitet. Det er ikke store forskjeller. Man må utvikle et konsept for å skille seg ut.

Det er når bedriftene skal utarbeide et konsept at Brænde mener at de må tørre å være tydelige.

– Ofte er man redd for å velge et tydelig konsept fordi man ikke ønsker å frastøte seg noen. Men hvis man ikke tør å støte fra seg noen, vil man heller ikke skille seg ut. Da når du ikke ut til de beste hodene.

– Hvis man for eksempel driver en kafé og går «all in» i et Manchester United-konsept, er det klart at kafeen blir uinteressant for mange. Men samtidig blir kafeen enda mer aktuell og spennende for alle som liker det fotballaget. Kanskje så spennende at noen er villig til å jobbe der selv om en annen kafé kunne gitt bedre lønn. Det tydelige konseptet skaper tilhørighet og gjør at bedriften skiller seg ut, sier Brænde.

Mennesker er nøkkelen
Ifølge Brænde ligger alt til rette for å beholde de dyktigste medarbeiderne og tiltrekke seg de beste hodene hvis man har kulturen, ambisjonene og konseptet på plass. Han understreker at det er menneskene som må gjøre den jobben, og at overdreven tro på teknologi vil gjøre det vanskelig for en bedrift å bli unik.

– Tilhørighet kan ikke kjøpes for penger. Tilhørighet kan ikke skapes av roboter, maskiner eller kunstig intelligens. Det er menneskene som gjør at man føler seg hjemme, sier Brænde.

Brænde avviser at han er negativ til teknologisk utvikling, men han frykter at digitale plattformer og robotiserte løsninger skal gå på bekostning av personlige møteplasser.

– Det er bra med digitale arenaer, men det må ikke erstatte de menneskelige møteplassene. Jeg vil oppfordre til å fortsette med månedsmøter, kick-off og sosiale samlinger. Man får ikke verdens beste arbeidsplass hvis alle har hjemmekontor og kommunikasjonen skjer over Facebook, avslutter han.