Sjeføkonom: – Gårsdagens tapere er morgendagens vinnere

Sjeføkonom: – Gårsdagens tapere er morgendagens vinnere

Norsk økonomi er preget av uro. Hva betyr det for det norske arbeidsmarkedet og hvordan påvirker utfordringene vi ser innenfor olje og gass? 

Norsk økonomi var tema under ManpowerGroup Forum 17. juni. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank pekte på flere viktige handlingsområder fremover.

Høy ledighet langs oljekysten

Andreassen pekte blant annet på den høye arbeidsledigheten langs oljekysten. Men mens ledigheten stiger langs oljekysten faller den i Nord-Norge og på Østlandet. Fastlandsøkonomien er nå driveren i norsk økonomi. Men samlet har den totale andelen sysselsatte i Norge likevel falt og er ifølge han en av de største utfordringene vi står overfor.

– Ledigheten langs oljekysten er en ting. En annen utfordring er at av de med lav utdanning er kun 45 prosent i jobb, mens 80 prosent av de med høyere utdannelse er sysselsatt. Dette er en kjempeutfordring for samfunnet og kanskje den aller viktigste jobben vi står overfor. Vi må få flere mennesker i jobb, mente han.

Nordmenn drar til Sverige

Andreassen pekte også på helomvendingen i den norske arbeidsmarkedssituasjon, sammenliknet med den i Sverige. Etterspørselen etter arbeidskraft og antallet ledige stillinger i nabolandet vårt har aldri vært større enn i dag. Mens svenskene tidligere kom til Norge for å jobbe, drar nordmenn nå til Sverige;

–Arbeidsinnvandringen er tilnærmet null og det er nå kun i Oslo og Akershus det er befolkningsvekst. Dette, kombinert med at vareforbruket flater ut og det er null vekst i detaljhandelen, gir noen økonomiske utfordringer.

Andreassen påpekte likevel at nullvekst ikke gir grunn til å svartmale situasjonen.

­–Det er ikke verre enn at vi har gått fra en kraftig opptur til en utflating i forbruk. Det er ingen krise for landet. I tillegg får vi god hjelp av at kronekursen har falt kraftig.

Gårsdagens tapere er morgendagens vinnere

Totalt er 8.000 ledige ingeniører registrert hos NAV. Dette mener sjeføkonomen er en stor mulighet for bedrifter som tidligere ikke har klart å tiltrekke seg eller hatt råd til denne kompetansen.

– Nå trenger ingeniørene jobb og de er villige til å gå ned i lønn. Norske bedrifter har nå en gylden mulighet til å rekruttere arbeidskraften de trenger. Gårsdagens vinnere innen olje og detaljhandel er morgendagens tapere, mens gårsdagens tapere innenfor konkurranseutsatte næringer er morgendagens vinnere.

Digitaliseringen gjør utdannelse avgjørende

Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath, presenterte på ManpowerGroup Forum de viktigste funnene i det siste arbeidsmarkedsbarometeret. Hun mener at forskjellen mellom lavt og høyt utdannede vil bli stadig større fremover.

– Digitaliseringen fører blant annet til at mange av dagens arbeidsplasser gradvis forsvinner og utdannelse vil være viktig for å holde seg relevant på det globale arbeidsmarkedet.

Vi må sørge for å utdanne unge mennesker til fremtidens jobber og vi må sørge for å få lavt utdannede ut i jobb, sa Brath.