På jakt etter ny jobb? Her er noen gode nyheter!

På jakt etter ny jobb? Her er noen gode nyheter!

Arbeidsgivere over hele Norge varsler om oppbemanninger i kommende kvartal, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Hvis du er på jakt etter jobb kan de beste mulighetene finnes i Nord-Norge og i bygg- og anleggssektoren.

Hvert kvartal spør ManpowerGroup 750 arbeidsgivere over hele landet om de har planer om å bemanne opp eller ned kommende kvartal. Resultatene for andre kvartal 2017 er oppløftende nyheter for jobbsøkere.

– Det er fire år siden sist arbeidsgivere var like optimistiske som nå. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Andelen arbeidsgivere som planlegger oppbemanning i neste kvartal er seks prosent høyere enn de som planlegger nedbemanning. Det vil si at det er flere bedrifter som planlegger oppbemanning enn nedbemanning i den kommende perioden.

– For første gang på lenge sier hele ni av ti arbeidsgivere at de har planer om å beholde arbeidsstyrken, heller enn å nedbemanne. Én av ti sier de planlegger oppbemanninger, sier Brath.

Bygg og anlegg er mest optimistiske

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor. Også industrisektoren er på framvekst, med langt mer optimistiske anslag enn på samme tid i fjor.

– Vi ser en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Hvis du leter etter jobb er utsiktene positive i både privat og offentlig sektor. Særlig ser det ut til å åpne seg jobbmuligheter innen bygg og anlegg. Innen handel og service og i offentlig sektor ser det også lovende ut, sier Brath.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

Flest nye jobber i Nord-Norge

Er du på jobbjakt kan det være smart å rette blikket nordover. De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi nemlig i Nord-Norge. Her er netto bemanningsutsikter hele 11 prosent. Det er de høyeste forventningene Nord-Norge har siden 2011.

– I nord går det virkelig mot lysere tider. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi har gitt utslag i en boom i regionens forventninger til nye arbeidsplasser. Her kan det bli mange muligheter for jobbsøkere, sier Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet og Sør-Vestlandet har også sterke prognoser for det kommende kvartalet. Forventningene på Østlandet øke for tredje kvartal på rad, med en netto forventet bemanningsøkning på 7 prosent. Det er det høyeste nivået på tre år. Også på Sør-Vestlandet er arbeidsgiverne positive, hvor utsiktene lander på 8 prosent.

Små bedrifter løfter tallene

Det er særlig små og mellomstore selskaper som vil bemanne opp i neste kvartal. Blant selskapene med mellom 50 og 99 ansatte, planlegger hele 13 prosent flere å bemanne opp enn ned i kommende kvartal.

– Små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i Norge, noe som vil si at disse tallene sannsynligvis betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over hele landet. Er du jobbsøker kan det være lurt å holde et øye med mindre bedrifter, sier Brath.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef i ManpowerGroup Norge

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.