Nyboligbyggingen utslagsgivende for bygg- og anleggsbransjen

Nyboligbyggingen utslagsgivende for bygg- og anleggsbransjen

Arbeidsgivere innenfor bygg og anlegg er de mest optimistiske, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal. Rolf Bjerved i Manpower-selskapet Workshop mener nyboligbyggingen fremover blir utslagsgivende for bransjen.

– Bygg og anlegg har klart seg veldig bra gjennom krisen. Entreprenørene har vært flinke til å holde hjulene i gang. Det vi er spente på nå, er utviklingen i leilighetsbyggingen i de store byene, sier Rolf Bjerved, administrerende direktør i Workshop Bemanning, et selskap i ManpowerGroup.

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal bygg- og anleggsbransjen oppbemanne i fjerde kvartal. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for bransjen ligger på +19 prosent, en økning på 14 prosentpoeng fra forrige kvartal. Dette er andelen arbeidsgivere som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning.

Dermed er bygg og anlegg den mest optimistiske bransjen i undersøkelsen, som samlet sett viser at norske arbeidsgivere er mindre pessimistiske enn de var før forrige kvartal – men avventende med tanke på nyansettelser.

Offentlig sektor på banen

Workshop Bemanning spesialiserer seg på bemanningstjenester for bygg- og anleggsbransjen. Bare ett av prosjektene som selskapet har vært involvert i har måttet stenge byggeplassen som følge av krisen – og det bare i én dag.

Rolf Bjerved, som har flere tiår i bransjen bak seg, mener det høye aktivitetsnivået er en av flere grunner til at arbeidsgivere innenfor bygg og anlegg ser ut til å ville oppbemanne i den krevende tiden landet fortsatt står i.

– Bransjen har funnet gode måter å ivareta smittevernhensyn på. Offentlig sektor har vært flinke til å fremskynde prosjekter, slik som bygging av skoler og barnehager og vedlikehold av broer. Det ser ut til å bli bra vekst spesielt i store anleggsprosjekter de neste tolv månedene. I tillegg er det gode tider i privatkundemarkedet – folk pusser opp som aldri før, sier han.

Nybygg i hovedstaden viktigst

Bjerved understreker likevel at etterspørselen fra privatkunder har mindre innvirkning på det samlede aktivitetsnivået i bransjen.

– Det er leilighetsbyggingen i de store byene som driver mye av verdiskapningen i vår del av bransjen. Mens bruktboligmarkedet går strålende, har nyboligmarkedet hatt en svakere utvikling, på tross av et oppsving i sommer.

Workshop-sjefen minner om at prosjektene som har holdt hjulene i gang gjennom våren og sommeren i all hovedsak ble bestilt før krisen slo inn.

– De pågående prosjektene spiser av ordrereserven, og derfor er det knyttet stor spenning til de nye kontraktene som kommer inn, spesielt innenfor nybygg. Her er det først og fremst leilighetsbygging i Oslo, men også i Bergen og Stavanger, som blir avgjørende for bemanningsnivået fremover, sier han.