Norske bedrifter kan lære av Gjøvik-banen

Norske bedrifter kan lære av Gjøvik-banen

Designantropolog og psykolog, Anna Kirah, peker på de ansatte som den viktigste nøkkelen til innovasjon og vekst for norske bedrifter. Hun mener Gjøvik-banen bør være til stor inspirasjon for norske virksomheter.

Verdiskapning og innovasjon var temaet under ManpowerGroup Forum 14. september, hvor Kirah ga deltakerne et innblikk i det hun kaller en ”menneskesentrert tilnærming til innovasjon”.

– Går du til perrong nummer 16 står konduktøren og togføreren utenfor toget og snakker med passasjerene. Det skjer ingen andre steder, innledet hun.

Menneskene bygger merkevaren

Nettopp Gjøvik-banen mener Kirah demonstrerer hvor viktig menneskene er for virksomheter som vil styrke resultatet og merkevaren. Ifølge henne fører fokuset på tall og harde fakta til at virksomheter mangler tilstrekkelig innsikt.

–Hvorfor og hvordan en virksomhet kan gjøre endringer eller forbedringer kan ikke avklares utelukkende basert på tall.

En hyggelig avslutning på dagen

Når Kirah bruker Gjøvik-banen som eksempel er det fordi det er menneskene som har vært avgjørende for suksessen. Vognene er gamle, interiøret utdatert og slitt og togskinnene er dårlige, men måten de ansatte behandler kundene sine på mener Kirah har stor verdi.

– Har du en dårlig dag spør konduktøren hvordan du har det, og i tillegg kan det være han gir deg en gratis kaffepolett. Du blir i godt humør av å ta Gjøvik-banen. Trivselen er skyhøy. På fredager tilbyr de passasjerene pølser og øl, og reisende får en påminnelse om dette via sms. Å ta 16-toget ut av Oslo på en fredag blir en ekstra hyggelig avslutning på uka, forteller hun entusiastisk.

Forutsetninger

Kirah er også tydelig på hva hun mener er avgjørende for at en menneskesentrert tilnærming skal lykkes.

– Det handler om å se egen virksomhet utenfra, om å spørre dem som sitter med skoene på. Da må man rett og slett ut og snakke med mennesker. Slike oppgaver kan ikke løses på et skrivebord i hovedkvarteret til en virksomhet.

Kirah oppsummer de 3 viktigste forutsetningene for at en menneskesentrert tilnærming skal fungere:

  • Ha tillitt til dine medmennesker
  • Tro på at du skaper en forskjell
  • Ha tålmodighet til å være en aktiv lytter