Kampen om hodene: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q3 2018

Kampen om hodene: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q3 2018

Det er seks år siden arbeidsmarkedet sist var så hett. Én av syv arbeidsgivere planlegger å oppbemanne, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.

Arbeidsgiverne forventer den største oppbemanningen på over seks år, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for perioden juli til august. Én av syv arbeidsgivere planlegger å oppbemanne. 80 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent planlegger å bemanne ned.

– Samtidig sier stadig flere arbeidsgivere at det er vanskelig å finne kandidater med de riktige ferdighetene, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Arbeidstakere som er læringsvillige og nysgjerrige, har gode muligheter i det nye arbeidsmarkedet.

Optimistisk finans

I hele åtte av ni sektorer planlegger arbeidsgiverne å bemanne opp i tredje kvartal. Arbeidsgivere i bank- og finansnæringen er mest optimistiske, med netto bemanningsutsikter på +13%. Det er de sterkeste tallene fra sektoren på over to år, og 2 prosentpoeng sterkere enn på samme tid i fjor.

Utfordringer i Nord

Selv om etterspørselen etter arbeidskraft er på sitt høyeste nivå siden 2011 i Nord-Norge, indikerer flere regionale rapporter at arbeidsgiverne der synes det er vanskelig å få tak i folk med riktige ferdigheter.

– Utviklingen vi ser i Nord-Norge illustrerer den pågående ferdighetsrevolusjonen. Hvilke ferdigheter bedriftene trenger endrer seg raskt, og hos mange selskaper samtidig. Dermed får selskaper problemer med å fylle stillingene de lyser ut, samtidig som deler av arbeidsstyrken finner stadig færre jobbmuligheter, sier Spilde Monsen.

Optimisme i Vest

Sør- og Vestlandet har landets mest optimistiske arbeidsgivere foran tredje kvartal. Der er netto bemanningsutsikter på +15%, det sterkeste fra regionen på over ni år. En forbedring på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal i fjor.

Arbeidsgiverne i Oslo-området er mer forsiktige før tredje kvartal. De rapporterer om netto bemanningsutsikter på +2%, hele 8 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal og 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef ManpowerGroup Norway

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 751 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.