MEOS 2. kvartal 2018: Disse fire næringene vil ha flere folk før sommeren

MEOS 2. kvartal 2018: Disse fire næringene vil ha flere folk før sommeren

Fire næringer tilbyr gode jobbmuligheter i andre kvartal 2018, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer (MEOS). Det gir arbeidstakere gode muligheter til å skaffe seg nyttig arbeidserfaring, mener konserndirektør i Manpower Sølvi Spilde Monsen.

ManpowerGroups undersøkelse viser at én av ni norske arbeidsgivere (11%) planlegger å bemanne opp i neste kvartal. 83 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent planlegger å bemanne ned.

Den mest optimistiske næringen er bygg- og anlegg. Der planlegger hver femte arbeidsgiver å øke bemanningen i andre kvartal 2018.

- Det er høyt aktivitetsnivå i bygg og anlegg. Bedriftene har store planer for våren og sommeren. Folk med fagbrev kommer seg raskt ut i jobb, og går ikke lenge uten oppdrag. Utfordringen er å få tak i nok fagfolk, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

I tillegg til bygg og anlegg, planlegger også arbeidsgivere i transport- og logistikkbransjen å ansette flere neste kvartal. Manpower-sjefen peker på netthandel som en viktig årsak.

– Vi nordmenn går mindre på butikken og plukker varer, i stedet bestiller vi varer på nett og får dem levert til oss. Den utviklingen skaper behov for flere ansatte innenfor logistikkfaget, og gode muligheter for å skaffe seg nyttig arbeidserfaring, sier Spilde Monsen.

Logistikkfaget er i rask utvikling. Spilde Monsen viser til at det gir god prosessforståelse, innsikt i kundeservice og hvordan et selskap fungerer på innsiden.

Også arbeidsgivere innen bank og finans og olje- og gassnæringen vil bemanne opp neste kvartal. Innenfor bank og finans er det særlig IT-prosjekter som krever flere hender.

Arbeidstakere i Nord-Norge er de mest optimistiske i landet. Der etterspør flere arbeidsgivere flere folk nå, enn på samme tid i fjor.

- Det har vært en jevn økning i jobbmulighetene i Nord-Norge. Akkurat nå er det den landsdelen hvor arbeidstakerne har best muligheter til å skaffe ny arbeidserfaring, sier Spilde Monsen.

Manpowers undersøkelse viser at også arbeidsgivere i Stor-Oslo og Midt-Norge ønsker seg flere ansatte.

– Over hele landet er det flere selskaper som vil bemanne opp enn som vil nedbemanne, men det er særlig i disse tre regionene jobbmulighetene vil være best i neste kvartal, sier Spilde Monsen.

ManpowerGroup har spurt 753 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef ManpowerGroup Norway

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.