ManpowerGroup Forum 12. desember - Vinn kampen om talentene!

ManpowerGroup Forum 12. desember - Vinn kampen om talentene!

Onsdag 12. desember er det ManpowerGroup Forum i Oslo og alle er hjertelig velkommen. Temaet er:

Vinn kampen om talentene - legg til rette for intern mobilitet og skap tydelige interne karriereveier!

Intern mobilitet er et tema som berører både arbeidsgiver og medarbeider. Det handler om å skape interne karriereveier for å utvikle egne medarbeidere i et arbeidsmarked der vi ikke finner nok etterspurt kompetanse.

I dagens marked bør derfor det å attrahere, beholde og engasjere medarbeiderne være et viktig fokus for arbeidsgiverne. Men når endringstakten i markedet stadig øker og organisasjonene ikke vet hva slags kompetanse de behøver i morgen, hva da? Organisasjoner må jobbe aktivt for å få til en kultur hvor læring og innovasjon står i fokus og der det er lov å feile. Organisasjonen må bli en læringsarena med tydelige karriereveier for de ansatte. En kultur preget av endringsvilje, læringsvillighet og muligheter for utvikling, vil gi store konkurransefortrinn.

Til ManpowerGroup Forum har vi denne gangen invitert professor Elizabeth Solberg, fra Handelshøyskolen BI. Hun har forsket mye på intern mobilitet i virksomheter, og vil snakke om hvorfor intern mobilitet er viktig og hvordan det kan oppnås.

Vi avslutter med en diskusjon rundt temaet mellom Marianne Hagen, leder for Right Management Norge, Tonje Jensen, Vice President HR Europe fra Circle K og Elizabeth Solberg fra BI. Circle K har jobbet aktivt i mange år med sine mobilitetsprogrammer og har lykkes med intern mobilitet.

I tillegg vil ManpowerGroups konsernsjef, Maalfrid Brath, presentere resultatene fra ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsbarometer.

Sted: Oslo Konserthus (lille sal), Munkedamsveien 14, Oslo

Tid: Onsdag 12. desember kl 08.30-10.00 (registrering og enkel frokostservering fra kl 08.00) 

Meld deg på her!