Manpower: Større kamp om de samme talentene

Manpower: Større kamp om de samme talentene

Kampen om de beste talentene på arbeidsmarkedet tilspisser seg i årets siste kvartal. Mange arbeidsgivere skal bemanne opp, og de jakter på de samme talentene. – Som jobbsøker gjelder det å løfte blikket og tenke gjennom hva du har av overførbar kompetanse, sier Manpower-konsulent Emilia Styka. 

Nesten én av ti norske arbeidsgivere planlegger å ansette flere medarbeidere i årets siste måneder. 84 prosent planlegger å beholde arbeidsstyrken som den er, og bare seks prosent planlegger å redusere bemanningen. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal i 2018.

– Konkurransen om jobbtalenter strammer seg til i flere bransjer. Det er gode nyheter for jobbsøkere som har den riktige kombinasjonen av kompetanse og personlige egenskaper, sier Emilia Styka, rekrutteringskonsulent i Manpower.

For selv om mange arbeidsgivere ønsker å bemanne opp, jakter alle på de samme talentene. Som jobbsøker gjelder det å vise frem hva du kan få til, like mye som hva du har gjort.

Personlige egenskaper viktigere

Kravene til ferdigheter og fagkompetanse endrer seg raskt. Dermed blir personlige egenskaper og «myke ferdigheter» stadig viktigere.

– Så raskt som mange jobber endrer seg i dag er det viktig for arbeidsgivere at de ansatte er i stand til å endre seg og tilpasse seg nye kompetansebehov underveis. Solid fagkunnskap må ofte ligge i bunn, men kan du vise at du er nysgjerrig og lærevillig vil det være attraktivt for mange arbeidsgivere, sier Styka.

Kommunikasjon, problemløsing og samarbeidsevner står ofte øverst på arbeidsgivernes liste.

– Vi foreslår gjerne å inkludere samarbeidsform, teamstørrelse og rolle når man omtaler tidligere prosjekter på CV-en og i søknader. Det kan være en elegant måte å vise arbeidsgiver at du har erfaring med samarbeid og kommunikasjon.

Spillerfaring på CV-en

Styka mener mange jobbsøkere kan være bedre kvalifisert enn de tror. Hun oppfordrer til å løfte blikket og tenke gjennom hva de har av overførbar kompetanse og egenskaper. For eksempel er det flere egenskaper fra spillverdenen som man kan ta med seg i arbeidslivet.

– Forskning viser at det er mye overføringsverdi fra dataspill til skole og arbeidsliv. Språkferdigheter, samarbeid, nettverk, strategisk tenkning og taktikk – alt det er mulig å overføre til vanlige reelle arbeidssituasjoner, sier hun.

Når arbeidssøkere skal fylle ut CV på Manpowers nettsider, er derfor spillerfaring nå et eget punkt i skjemaet.

– Samarbeid, planlegging og organisering er alltid viktig. Det er egenskaper som er nyttige i arbeidslivet generelt. Mange gamere driver dessuten med en type prosjektledelse – det kan sammenlignes med å lede en liten avdeling hvor man skal oppnå resultater i team. Se gjerne www.spillerfaring.no for mer informasjon.