​Maalfrid Brath blir ny nordisk regionsjef for ManpowerGroup

​Maalfrid Brath blir ny nordisk regionsjef for ManpowerGroup

Får ansvar for 15.000 arbeidstakere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og de baltiske landene.

Maalfrid Brath har ledet ManpowerGroup Norge i 10 år med gode resultater. Nå tar hun steget opp til regionsjef for Norden og de baltiske landene i det globale bemanningsselskapet. Brath vil fortsatt ha ansvar som konsernsjef for ManpowerGroup Norge.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med nye nordiske og baltiske kolleger og deres markeder. Sammen har vi mange spennende oppgaver foran oss når vi skal hjelpe virksomheter med å finne nye, kompetente medarbeidere  og hjelpe flere medarbeidere til å lære og utvikle seg, sier Brath.

Det er ikke tilfeldig at den norske konsernsjefen blir løftet til den nye rollen.

– Maalfrid Brath har opprettholdt vekst i selskapet gjennom flere år. Hun har implementert ManpowerGroups globale strategi på en effektiv måte i det norske markedet, sier Stefano Scabbio, ManpowerGroups regionsjef for Nord-Europa, Øst-Europa og Middelhavsområdet i sin utnevnelse av Maalfrid Brath.

ManpowerGroup ledende innen likestilling

Utnevnelsen er nok et eksempel på at ManpowerGroup er et ledende selskap når det gjelder likestilling og mangfold på arbeidsplassen. I EYs SHE Index, som ble publisert denne uken, er ManpowerGroup rangert på 11. plass blant 79 selskaper i Norge.

ManpowerGroup jobber bevisst med å utvikle ledere av begge kjønn. I Norge er 60 prosent av ledergruppen kvinner.

– Dette er et resultat av langvarig strategisk jobbing med å sikre at vi har de beste lederne uavhengig av kjønn. Likestilling er en naturlig konsekvens av det arbeidet, sier Rut Elise Samuelsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup Norge.

Sikrer best kompetanse gjennom bevisst likestillingsarbeid

Som samarbeidspartner og rådgiver i rekrutteringsprosesser hjelper ManpowerGroup andre selskaper med å utvikle sine organisasjoner. Maalfrid Brath er ikke i tvil om at ledere på tvers av bransjer har blitt mer bevisst likestillingsproblematikken de siste årene.

– Når vi hjelper organisasjoner med å rekruttere nye mennesker, handler det om å finne riktig kompetanse. Da er kjønn underordnet. Men i mange bransjer og til mange roller er det av ulike årsaker en underrepresentasjon av kvinnelige søkere. Derfor fokuserer vi på å få frem kvinnelige kandidater i alle prosesser vi er inne i, sier Brath.

I rapporten 07 Steps to Continous Inclusion deler ManpowerGroup syv praktiske råd for hvordan man skal lykkes med likestilling. Det viktigste, mener Brath, er at toppledelsen tar ansvar.

– Vi har tre tiår med bevismateriale: festtaler forbedrer ikke likestillingsstatistikken. Det er en forutsetning at toppledelsen tar eierskap til lederutvikling. Det må settes i system. Hvis det ikke er kvalifiserte kvinnelige kandidater på vei opp i selskapet ditt, er det fordi man ikke fokuserer nok på det, sier Brath.