Hvordan lykkes i arbeidslivet? God kommunikasjon er svaret

Hvordan lykkes i arbeidslivet? God kommunikasjon er svaret

Alle jobber har én ting til felles - skal du lykkes, må du lykkes med god kommunikasjon. God kommunikasjon forutsetter at du er god til å formidle budskap til andre, og at du klarer å få med deg hva andre forteller deg. Du må rett og slett være en god lytter!

En vanlig arbeidsdag består av masse kommunikasjon. Tilbakemeldinger, instruksjoner og tidsfrister. Alt er kommunikasjon. I tillegg kommuniserer vi gjennom stemmeleie og kroppsspråk. En manglende evne til å lytte og oppfatte kan derfor skape betydelige problemer i arbeidshverdagen din. Å bli bedre til å lytte kan læres og mestres. Vi har noen tips til hvordan.

1. Fokuser

I en jobbsamtale blir vi ofte opphengt i det vi skal si selv. Da er det fort gjort å gå glipp av det samtalepartneren din sier. Selv om motparten kommuniserer klart og tydelig, blir budskapet borte. Det høres banalt ut, men konsentrer deg om det hen sier og ikke øv deg mentalt på det du skal si selv.

2. Fjern mobiltelefonen

Det er umulig å lytte godt samtidig som du ser på mobilskjermen din. Svært få ting ødelegger en samtale raskere enn en smarttelefon. Når du innleder en samtale på jobb burde du alltid forplikte deg 100 prosent. Da blir samtalen mer behagelig og effektiv. Ikke minst, du signaliserer at du respekterer samtalepartneren din.

3. Still gode spørsmål

Når man snakker er det betryggende å få bekreftet at folk lytter. Noe så enkelt som et oppklarende spørsmål viser at du ikke bare lytter, men også er interessert i det som blir sagt. Du vil bli overrasket over takknemligheten du får når du stiller gode spørsmål. «Hva skjedde videre?» og «hvorfor sa han det?» er eksempler på gode oppfølgingsspørsmål. Det viktigste er at spørsmålene dine reflekterer din forståelse av det samtalepartneren din prøver å si.

4. Øv på reflekterende lytting

Reflekterende lytting er når du gjentar det samtalepartneren din sier, med egne ord. Det gir samtalepartneren din trygghet på at du faktisk lytter. Du gir også hen mulighet til å oppklare eller utbrodere det hen vil formidle.

5. Ha et positivt kroppsspråk

Vær oppmerksom på bevegelsene dine, ansiktsuttrykket ditt og stemmen din. Positivt stemmeleie, øyekontakt og en fremoverlent kroppsholdning gir inntrykk av et positivt kroppsspråk. Et positivt kroppsspråk kan gjøre stor forskjell i en samtale.

6. Ikke vær forutinntatt

Hvis du vil bli en bedre lytter, må du være åpen for hva samtalepartneren din har å si. Et åpent sinn gjør deg til en mer interessant samtalepartner. Ingen vil snakke med noen som ikke er villig til å lytte til andre innspill. Dette er en viktig egenskap arbeidslivet, fordi oppfatningen av deg som samtalepartner vil påvirke tilgangen din til nye ideer og hjelp. Det kan rett og slett påvirke om du lykkes i jobben din eller ikke.

7. Ikke forstyrr samtalepartneren

Dersom du ikke trenger noen oppklaringer eller har noen relevante spørsmål å stille, bør du la motparten prate ferdig. Å avbryte en samtale med dine egne innspill gir inntrykk av at du anser dine egne tanker som viktigere enn samtalepartneren din sine. Selv om du har en løsning, bør du ikke hoppe inn med denne midt i samtalen. La samtalepartneren din få snakke først.

Kilde: The Muse