Frokostmøte: Innvandringsbølgen- en uutnyttet ressurs

Frokostmøte: Innvandringsbølgen- en uutnyttet ressurs

Vi inviterer til ManpowerGroup Forum i Oslo 10. mars kl. 08.30 i Kino Victoria. Vi har denne gangen invitert assisterende arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Lisbeth Fransplass, og avdelingsdirektør i NHOs arbeidslivsavdeling, Alf Åge Lønne. Tema vil være «Innvandringsbølgen- en uutnyttet ressurs».

MELD DEG PÅ HER


FOREDRAG:
I fjor kom det cirka 30 000 flyktninger til Norge. Vi vet at det å skaffe disse menneskene jobb og å lære dem språk er de viktigste integreringstiltakene vi kan gjøre. Hva skal til for at denne integreringen skal skje raskere og gjelde flere? Som følge av stigende arbeidsledighet blir kampen om jobber stadig hardere, og arbeidsgivere er nå i en situasjon der tilgangen på arbeidskraft er bedre enn på lenge. Hvordan skal vi likevel få arbeidsgiverne til å vurdere å ansette innvandrere? Hvordan kan vi få til et best mulig samarbeid mellom NAV, bedrifter og bemanningsbransjen for å løse denne utfordringen?

MEOS Q2, 2016. I tillegg vil ManpowerGroups konsernsjef, Maalfrid Brath, gjennomgå tallene fra ManpowerGroups internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2016.


Lisbeth Fransplass,
assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og Velferdsdirektoratet/ NAV
Lisbeth er utdannet cand. polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har solid ledererfaring fra privat og offentlig sektor - bl.a. i Arbeidsdirektoratet, ISS og Telenor. Hun har også innehatt diverse styreverv, blant annet styreleder i Reaktorskolen og nestleder i NHO Bemanning.

Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør i NHOs arbeidslivsavdeling
Alf Åge har jobbet i NHO i seks år, de siste to årene som avdelingsdirektør i NHOs arbeidslivsavdeling. Avdelingen har ansvaret for politikkutvikling og analyse av arbeids-markedet. Før Alf Åge begynte i NHO, jobbet han to år i International Labour Organisation i Geneve med bistandsprosjekter. Han har en Mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics and Political Science.