Denne kompetansen vil norske bedrifter ha

Denne kompetansen vil norske bedrifter ha

Arbeidsmarkedets behov er i endring. Nå sliter hver fjerde arbeidsgiver med å finne kvalifisert arbeidskraft. – Når man vet hva norske bedrifter vil ha, kan valget av utdanning eller karrierevei bli mye enklere, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower Norge.

Faglærte, selgere, yrkessjåfører, ingeniører, teknikere, IT-eksperter og helsearbeidere. Disse yrkene er blant de mest etterspurte av norske arbeidsgivere i dag. Det viser ManpowerGroups undersøkelse blant 40 000 arbeidsgivere i 43 land om hvor vanskelig det er å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

– Hva norske arbeidsgivere etterspør kan gi en god pekepinn til deg som skal velge utdannings- eller karrierevei til høsten. Velger du riktig, kan veien til jobb bli enklere, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower Norge.

Størst etterspørsel etter faglærte

Arbeidsmarkedet kjølnet etter oljekrisen, men etter hvert som oljeprisen har økt, har også etterspørselen etter arbeidskraft tatt seg opp igjen. Nå har imidlertid mangelen på kvalifisert arbeidskraft økt. I 2016 slet 16 prosent av norske arbeidsgivere med å finne kompetente arbeidstagere. I 2018 har tallet økt til 25 prosent.

– En av fire bedrifter klarer ikke å fylle ledige stillinger på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft. Det sender et tydelig signal til nåværende og fremtidige arbeidstagere om å tilpasse seg etterspørselen, sier Monsen.

Undersøkelsen viser at mangelen er størst blant fagarbeidere.

– Enten du er håndverker, elektriker, sveiser eller mekaniker, er det svært gode muligheter i arbeidsmarkedet nå, sier Monsen.

Nåværende og fremtidige ingeniører kan også glede seg over forbedrede jobbutsikter. Monsen peker på at mange omskolerte seg eller valgte nye karriereveier i forbindelse med oljekrisen. Hun mener norske arbeidstakere må være åpne for å tilpasse seg svingningene i det norske arbeidsmarkedet.

– Det er heller aldri for sent å snu. Å skifte karrierevei kan gi flere fordeler i et dynamisk arbeidsmarked.

Digitalisering endrer behovet

Til tross for at kunstig intelligens automatiserer en rekke oppgaver i raskt tempo, fører ny teknologi til at etterspurte yrker endrer seg heller enn å forsvinne.

– Mange av yrkene på dagens toppliste har ligget der stabilt de siste fem årene. For eksempel fortsetter etterspørselen etter yrkessjåfører og kundeservicemedarbeidere å være høy på grunn av økt netthandel og mer hjemlevering av varer. Men flere av disse jobbene ser annerledes ut nå enn de gjorde for ti år siden og vil fortsette å endre seg, sier Monsen.

De fleste av yrkene på topplisten krever utdanning eller opplæring etter videregående, men ikke nødvendigvis en full universitetsgrad.

– I den digitale tidsalderen kreves det ikke alltid en universitetsutdanning for å få jobb, men kontinuerlig utvikling av ferdigheter er avgjørende ettersom til og med de mest tradisjonsrike yrkene endrer seg på grunn av ny teknologi.