Å være en god lytter bygger tillit

Å være en god lytter bygger tillit

Mange opplever å ikke bli lyttet til på jobb. De blir avbrutt og ignorert. Å være en god lytter er derfor et av de viktigste grepene du kan gjøre for å bli en bedre kollega. Det kan til og med gi deg større innflytelse på jobb.

De fleste kan kjenne seg igjen i hvor frustrerende det er å ikke bli lyttet til. Med flere pushvarsler og duppeditter blir det stadig vanskeligere å få oppmerksomheten – også på arbeidsplassen. Folk sjekker e-post, skriver tekstmeldinger og blar igjennom nettaviser, selv når de er midt i en samtale. Neste gang du skal i et møte, er det verdt å være oppmerksom på hvordan du opptrer. Lytter du til hva de andre sier til deg? Eller blir du lett distrahert?

Vær en god lytter! Da viser du kollegene dine at du bryr deg om det de har å si, at de er viktige for deg og at du respekterer dem. Det bygger tillit.

Her er noen tips til hvordan du kan finpusse lytteferdighetene dine.

Vær mentalt og fysisk tilstede

Det mest åpenbare og viktigste er å være en god lytter i alle samtaler. Legg andre aktiviteter, tidsfrister og oppgaver til side og engasjer deg i samtalen du er i. For å vise at du virkelig er med i samtalen, bør du legge mobiltelefonen i lommen, skru av lyden og lukke notatboken. Hvis du sitter ved en pult hvor det kan være fristende å gjøre flere ting samtidig, kan det være lurt å lukke laptopen og flytte papirene dine til siden. Det viser at du er klar for – og villig til –å ta del i samtalen.

Øv på lyttestillingen din

Finn en stilling og et ansiktsuttrykk som utstråler at du lytter. Du behøver ikke å nikke anerkjennende hele tiden, smile overdrevent eller reagere fysisk på det som blir sagt. Mens du tror at det viser interesse for samtalen, kan det distrahere deg fra å faktisk lytte.

Finn heller et nøytralt uttrykk som viser at følger med, uten å overdrive. Bruk et åpent kroppsspråk, la være å legge armene i kors og unngå ekstreme ansiktsuttrykk uansett hva du vil formidle. La være å riste på foten og fikle med ting som signalerer utålmodighet. Du blir en bedre samtalepartner i en nøytral lyttestilling.

Unngå avbrytelser

Avbrytelser kan komme i mange former. Både støttende kommentarer og kritiske spørsmål er med på å gjøre det vanskeligere å kommunisere. Om to personer snakker samtidig, blir ingen hørt. Gi derfor samtalepartneren din uforstyrret taletid. Det høres kanskje enkelt ut, men det er utrolig effektfullt. Når du ikke avbryter, kan du heller fokusere på å lytte til det som blir sagt.

Gjenta og still spørsmål

Når du har lyttet til det som ble sagt, bør du forsikre deg om at du har forstått samtalepartneren din riktig. Still oppfølgingsspørsmål og gjenta hovedpoengene.

Start for eksempel med å gjenta det du har hørt: «Så det du sier er at … Stemmer det?» eller «La meg oppsummere … Er det noe jeg mangler eller har misforstått?» Deretter kan du avklare det du ikke er sikker på at du forstod: «Når du snakker om inntekter, hva slags inntekter tenker du på?» eller «Kan du gjenta det du sa om …?».

Når du får svar på disse spørsmålene, har du både en krystallklar forståelse av samtalen og du får vist at du virkelig har lyttet.

Bedre lytteferdigheter vil gjøre at du skiller deg ut som venn, kollega og leder. Flere vil legge merke til at du tar dem alvorlig i samtaler. Og flere vil lytte til deg og ta deg med i diskusjoner og beslutningsprosesser. Øv deg på å bli en bedre lytter – det vil gi deg større innflytelse!

Kilde: The Muse