Læringsvillighet – nøkkelen til suksess i fremtidens arbeidsliv

Teknologi og teknologisk utvikling endrer måten vi jobber på i stadig større grad. Karrieresuksess blir dermed i stor grad avhengig av læringsvillighet – nærmere bestemt at medarbeiderne selv ønsker å lære og å utvikle seg i takt med de endringene det nye arbeidslivet krever. Dette kommer tydelig frem i en global undersøkelse ManpowerGroup har gjennomført blant 19 000 «millennials» i 25 land.

Læringsvillighet vil bli en nøkkelkvalifikasjon som arbeidsgivere må klare å identifisere og belønne. Det viser ManpowerGroups undersøkelse om generasjon Y.

Se større bilde >

I denne undersøkelsen oppgir 93 % av de unge at de ser utvikling av kompetanse og ferdigheter som en viktig del av sine fremtidige karrierer. For en stor del er de villig til å betale for det selv. Faktisk oppgir nesten halvparten av de spurte (44 %) at de er villige til å bekoste sin egen etterutdanning. 

Årsaken til dette er at kontinuerlig utvikling av egen kompetanse gir en ekstra sikkerhet i et arbeidsmarked i stadig endring. Det er faktisk bare 7 % av generasjon Y som oppgir at de ikke er interessert i opplæring og videreutvikling. 

Læringsvillighet = suksess

Læringsvillighet vil bli en nøkkelkvalifikasjon som arbeidsgivere må klare å identifisere og belønne. De må faktisk dyrke arbeidstakere som er læringsvillige - det er den enkleste måten å unngå å miste kritisk kompetanse som det kan være vanskelig å få tak i på annet vis. 

Kanskje ikke helt overraskende korrelerer høy læringsvillighet med karrieresuksess – de har mer utdannelse, de er bedre egnet for arbeidsliv og ansettelse og de får bedre lønn. I tillegg viser forskning også at mennesker med høy læringsvillighet ønsker å fortsette å lære utover i karrieren sin.

Å identifisere læringsvillighet vil vise seg å være et smart trekk å se etter når man ansetter nye medarbeidere – og dette begrenser seg ikke kun til «millennials».

Flere gode råd for å tiltrekke og beholde «millennials»
Undersøkselsen konkluderer med noen tydelige råd til arbeidsgivere som ønsker å tiltrekke og beholde «millennials». 

#jobbsikkerhet
Generasjon Y er ikke bare opptatt av å ha en sikker jobb over tid, men av å ha kvalifikasjoner og kompetanse som matcher behovene i arbeidslivet. Sørg for å vise fram hvilke muligheter for læring, utvikling og intern mobilitet du kan tilby.

#verdsett
For Generasjon Y er det viktig med variasjon og fleksibilitet. Tilby nye prosjekter og nettverk i virksomheten for å bygge erfaring og kompetanse. Vis at du kan tilby progresjon, uten at de må skifte jobb.

#karriereplaner
Vær tett på og sørg for å sjekke ut om de har det de trenger for å bygge sin karriere. Fokuser på neste mål og lag planer for hvordan de skal nås. Vis at innsatsen i dag påvirker karrieremulighetene framover.

#deling
Lag arenaer og kanaler som sikrer faglig deling fra kolleger og ledere. Hold medarbeideren fra Generasjon Y engasjert gjennom hyppig kontakt og kontinuerlig feedback.

#jobbpauser
Forstå at Generasjon Y gjerne vil ha langvarige jobbrelasjoner, men at de også trenger pauser og påfyll. Ri karrierebølgene og aksepter jobbpauser som en del av bedriftskulturen.

#jobbmodeller
Selv om Generasjon Y gjerne vil ha fulltidsjobber, er de også åpne for alternativer som deltid og frilansing. Adopter noen av faktorene som gjør det attraktivt med nye jobbmodeller. Vær fleksibel med tanke på hvor, når og hvordan folk jobber – og varier oppgavene – så vil du lettere engasjere og holde på en Y.