Generasjon Y trener til et ultramaraton – 1 av 10 er forberedt på å jobbe til de dør

Tidlig pensjon eller belønning for lang og tro tjeneste med gullklokke, er forventninger som ikke eksisterer blant generasjon Y. I stedet for å ha en og samme jobb gjennom hele livet, ser denne generasjonen på karrieren som oppstykket i bølger som har ulik hastighet, retning og med jevnlige pauser mellom bølgene.

Generasjon Y er allerede innstilt på at de kommer til å jobbe lenger enn tidligere generasjoner. I Norge oppgir 9 prosent av de spurte at de kommer til å jobbe livet ut.

Jobb til du dør
Generasjon Y er allerede innstilt på at de kommer til å jobbe lenger enn tidligere generasjoner. ManpowerGroup har nylig gjennomført en global undersøkelse blant 19 000 mennesker fra generasjon Y i 25 land, hvor det blant annet kommer frem at halvparten er forberedt på å jobbe til de har passert 65 år. 12 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, mener at de forventer å jobbe til de dør. I Norge oppgir 9 prosent av de spurte at de kommer til å jobbe livet ut.

I et arbeidsmarked som i stadig større grad vil være oppdrags- og prosjektdrevet vil man kunne få oppdrag så lenge man lever, forutsatt at man har den rette kompetansen som kreves. Derfor er trolig flere positive til å jobbe livet ut.                       

Karrieren er en lang reise - uten en endelig destinasjon
I motsetning til tidligere generasjoner, som har hatt én og samme jobb gjennom hele livet, ser generasjon Y på karrieren mer som en lang reise. Det som styrer hvor reisen går, er utviklingsmulighetene i bedriftene de jobber i. Så lenge de får tilstrekkelig med utviklings- og karrieremuligheter blir de i den virksomheten de er ansatt i.

De har fokus på kontinuerlig utvikling. Når de opplever at det ikke er flere muligheter i et selskap, er det stor sannsynlighet for at de vil se seg om etter en ny jobb.

Fire av fem av de spurte i undersøkelsen sier at en av de viktigste faktorene for at de bytter jobb, er muligheten for å tilegne seg nye ferdigheter. 22 prosent svarer også at de tror de kommer til å ta et lengre opphold fra jobb, for å ta kurs og annen opplæring for å opparbeide seg ny kompetanse. Med denne holdningen til karrierer ser denne generasjonen på ulike arbeidsplasser og arbeidsroller som steg på vei til selvforbedring, fremfor steg til en endelig destinasjon.

Work hard, play hard
Unge nyutdannete forventer å måtte jobbe lenge og mye, samtidig er de også opptatt av å få tid til å kople av med fritidsaktiviteter, reiser og ferier. 84 prosent av de spurte forventer at de vil ta lengre pauser underveis i deres karriere, for å få tid til å stifte og ta vare på familie og til avslapning og ferier. De er villig til å jobbe hardt, så lenge de også har såpass fleksibilitet i jobben sin til å kunne ta seg fri for å kople av etter intense arbeidsperioder.

Generasjon Y forventer å måtte jobbe lenge og mye, samtidig er de også opptatt av å få tid til å kople av med fritidsaktiviteter, reiser og ferier. Dette er de opptatt av å få tid til viser ManpowerGroups undersøkelse om millennials.