Generasjon Y

Hva ønsker generasjon Y å få ut av jobben sin? Hvilke muligheter innen utvikling og kompetansegheving ønsker de seg? Hva skal til for at de blir hos arbeidsgiveren lenger? Og hvordan planlegger de karrieren sin?

Innen 2020 vil generasjon Y utgjøre over en tredjedel av arbeidsstyrken. For å hjelpe arbeidsgivere å bedre forstå denne generasjonens holdninger og karrieremål har Manpowergroup utført en undersøkelse blant 19 000 unge født mellom 1982 og 1996 i 25 land. Inkludert i undersøkelsen er 8000 medarbeidere tilknyttet ManpowerGroup og mer enn 1500 av våre rådgivere.

Vår rapport, Millennial Careers: 2020 Vision, viser at tiden er moden for arbeidsgivere til å ta en ny titt på deres HR-strategi for å tilpasse denne til den nye generasjonens ønsker og behov. Undersøkelsen gir praktiske råd til arbeidsgivere om å tiltrekke, beholde, utvikle og motivere dyktige arbeidstagere fra generasjon Y i det 21. århundre.

ManpowerGroups undersøkelse om generasjon Y.