Kvalitetsgaranti

Manpowers kvalitetsgaranti innebærer at vi alltid skal oppfylle målsettingen om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden ved arbeidsleie.

Rett person på rett plass:

Gjennom vårt utvelgelsessystem garanterer vi i Manpower for at vi vil finne frem til medarbeidere med de nødvendige faglige kvalifikasjonene og de personlige egenskapene som passer til oppdragsgivers arbeidsmiljø. Dersom oppdragsgiveren ikke er fornøyd med utvelgelsen, ettergir Manpower krav om betaling for én dag – dog ikke lenger enn oppdraget har vart. I tillegg skal Manpower levere en ny, kvalifisert medarbeider neste dag og for resten av den avtalte perioden. Opplæring av ny medarbeider dekkes av Manpower med inntil én dag.

Oppdragsgiveren skal på sin side varsle Manpower straks det oppdages at medarbeideren har manglende kvalifikasjoner og/eller egenskaper, og senest innen 14 dager.

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende dersom medarbeiderens arbeidsoppgaver har blitt endret i løpet av perioden, uten at dette har blitt avtalt med Manpower.

Til avtalt tid:

Manpower garanterer at medarbeideren møter til avtalt tid på avtalt sted. Om dette ikke skjer, får oppdragsgiveren tilbud om gratis medarbeider tilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag.

 I hele den avtalte perioden:

Manpower garanterer at oppdragsgiveren har en medarbeider med de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner tilgjengelig i hele den avtalte perioden. I tilfelle sykdom eller andre ikke avtalte avbrudd sørger Manpower for en kvalifisert erstatning neste dag. Lykkes ikke Manpower med dette, får oppdragsgiveren tilbud om gratis medarbeidertilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag.

 

Med rett lønn- og arbeidsvilkår:

Manpower garanterer oppfyllelse av likebehandlingsreglene, og vil etterbetale eventuell differanse til medarbeideren innen tre ukerfra feilen ble avdekket og påpekt skriftlig av oppdragsgiveren.

PDF-versjon

Garantien gjelder for Manpower AS, men ikke øvrige selskaper i ManpowerGroup.