Hvordan bygge en innovasjonskultur?

Å bygge en innovasjonskultur er en investering for fremtiden for fortsatt å kunne være konkurransedyktig.

Teknologisk utvikling og globalisering har skapt hardere konkurranse for mange selskaper, og i tider med stort endringstempo er kultur den viktigste drivkraften for vekst. Virksomheter som jobber aktivt med endring og innovasjon bygger en innovasjonskultur. Og det å ha et formelt innovasjonssystem og en struktur på plass vil gi virksomheter store konkurranefortrinn. 

Vi har identifisert de egenskapene som kjennetegner sukssessfulle innovative virksomheter. Men det å bygge en innovasjonskultur krever nøye planlegging og en tydelig plan for gjennomføring. I vår rapport "Creating a ROI through a culture of innovation"  gir vi praktiske råd til organisasjoner som ønsker å bygge en innovasjonskultur.