Vi er medlem av Finansnæringens autorisasjonsordninger (Fin Aut).

Manpower har som første selskap utenfor bank- og finansbransjen blitt medlem av Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Manpower er den største leverandøren av vikarer til finansbransjen og med medlemskapet i FinAut sikrer vi at våre medarbeidere ute hos kunder, har den samme kvalitetssikrede grunnkompetansen innenfor etikk og lover som finansbedriftenes egne ansatte har.

At rådgiverne i finansnæringen har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for å trygge kundene i dialogen med sin rådgiver. Regelverkenes krav til kvalitet og relevant kompetanse gjelder imidlertid alle i kundeposisjon, og kravene til forbrukerbeskyttelsen står sterkt i Norge. God skikk gjelder derfor alle ansatte, ledelse og digitale kanaler.

Fra 1. juli 2020 åpnet Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) for å ta inn medlemmer som ønsker å slutte seg til bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. Manpower har nå som første selskap utenfor bank- og finansbransjen blitt medlem av denne autorisasjonsordningen.

Autorisasjonsløp gjennom Manpower
Manpower ønsker å være en attraktiv og relevant leverandør av midlertid arbeidskraft til finansbransjen. Samtidig er vi opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver for de som ønsker seg en karriere innen bank, finans og forsikringsbransjen, og vårt medlemskap i FinAut bidrar sterkt til dette.

Medlemskapet innebærer at Manpower selv kan bidra med å utdanne medarbeidere etter de samme standardene som finansbransjen, og sikre at disse kandidatene har grunnleggende kompetanse på lover og regler, etikk og god skikk og andre relevante emner.

Vi hjelper deg med nødvendig kompetanse - ta kontakt!
Med stadig mer søkelys på kompetanse og etikk i kundebehandling, er det å høyne kvalitet og kompetanse til de ansatte avgjørende. Økte myndighetskrav om dokumentasjon av kompetanse, samt nasjonale ordninger som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter, stiller også større krav til innleid og fleksibel arbeidskraft i tiden framover. 

Ta kontakt for mer informasjon og hvordan vi kan bistå deg og ditt selskap:
Jonas Ramberg, Strategic Account Manager - j[email protected]