Manpower Oppvekst                                        Vikarer til barnehage, skole eller SFO

Har dere behov for flere ansatte eller vikarer til barnehage, SFO eller skole, ta kontakt med oss. Vi har mange dyktige medarbeidere som brenner for å jobbe med barn.

Vikarer til barnehage, skole eller SFO 
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og når man bruker vikarer til å jobbe med barn og unge, er trygghet det viktigste for oss. 
De er til å stole på og har erfaringen og kunnskapen de trenger innenfor sitt fagområde. 
Har dere behov for flere ansatte eller vikarer til barnehage, SFO eller skole, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Fast eller midlertidig ansettelse
Når du har behov for en fast ansettelse eller en vikar for korte eller lengre perioder, er vår oppgave å skaffe gode, aktive og motiverte vikarer. Vi vet hva slags standarer barnehagene, SFO og skolene er ute etter. 

Kvalitetssikret vikarerManpower har medarbeidere du kan stole på til stillinger innenfor barnehage, SFO og skole.
Manpower har et eget internt nettverk av mennesker med pedagogisk bakgrunn.
Vikarene du leier inn fra oss, har de nødvendige kvalifikasjonene og holdningene som skal til for å jobbe i en barnehage, SFO eller skole. Våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjusamtale, referansesjekk og levert politiattest.
Personlig oppfølging er viktig for oss, og at dere som kunde er fornøyde. 

Sykdom
Skulle det oppstå fravær på grunn av sykdom eller annet, følger vi tett opp. 
Vår oppgave er å gjøre bemanning til en problemfri prosess for deg. 

Lønn
Medarbeidere fra Manpower får alltid lønn i henhold til gjeldene tariffer.